Een woningcorporatie is een onderneming die zich bezighoudt met het bouwen, beheren en verhuren van woonruimte. Belangrijk is dat deze woonruimte betaalbaar is voor de huurder. Denk bijvoorbeeld aan sociale huurwoningen. Verder worden de werkzaamheden van de corporatie uitgevoerd zonder winstoogmerk.

Overheid houdt toezicht

De overheid is in de regel veelal financier en toezichthouder van woningcorporaties. Doordat de overheid het bouwen en beheren van woningen de afgelopen jaren steeds meer aan de woningcorporaties overliet, werden de corporaties ook steeds belangrijker op de woningmarkt. Door problemen met onder meer Vestia en Laurentius heeft de overheid besloten om strenger toe te zien op de werkzaamheden en boekhouding van de corporaties. De taken van de corporaties zijn vastgelegd door het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) in het 'Besluit Beheer Sociale-Huursector'.

Projectontwikkelaars

Veel woningcorporaties waren van oorsprong verenigingen of stichtingen. In de jaren negentig zijn de meeste corporaties verzelfstandigd en zijn ze meer en meer veranderd in projectontwikkelaars. Daarbij was het nogal eens de vraag of de corporaties wel sociaal te werk gingen en niet te dure woningen ontwikkelden.

Veelgestelde vragen over woningcorporaties:

We hebben enkele veelgestelde vragen over woningcorporaties en de bijbehorende antwoorden op een rijtje gezet.

Wat doet een woningcorporatie?
Een woningcorporatie houdt zich bezig met het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte.

Verhuren woningcorporaties alleen sociale huurwoningen?
In principe zijn woningcorporaties niet actief in de vrije sector en houden ze zich bezig met sociale woningbouw.

Hoeveel woningcorporaties zijn er in Nederland?
Nederland telt 279 actieve woningcorporaties (2023), die in totaal zo'n 2,4 miljoen huishoudens vertegenwoordigen.