Wat is een kale huurprijs?

De huurprijs van een woning is de prijs die je als huurder maandelijks betaalt om in de woning te mogen verblijven. De huurprijs bestaat niet altijd uit alleen huurkosten. Soms worden bijvoorbeeld servicekosten, kosten voor gas, water en licht en administratiekosten bij de huurprijs opgeteld. Om duidelijk te maken hoe de huurprijs is opgebouwd, maken we onderscheid tussen een kale huurprijs en een all-in huurprijs.

Wat is het verschil tussen kale huurprijs en all-in huurprijs?

De kale huurprijs zijn de kosten die je maandelijks betaalt voor het huren van de woning, zonder bijkomende kosten. De kale huurprijs bestaat dus altijd uit slechts één kostenpost. Een all-in huurprijs bestaat uit de huur van de woning met daarbij alle overige kosten opgeteld, zoals gas, water en licht en eventueel servicekosten.

Wanneer je een woning gaat huren, is het belangrijk om te weten of de huurprijs de kale huurprijs of de all-in huurprijs betreft. Is de afgesproken huurprijs de kale huurprijs, dan moet je rekening houden met bijkomende kosten.

Betaal je een all-in huurprijs, dan dient de verhuurder ieder jaar een kostenoverzicht te laten zien. In het kostenoverzicht moet worden uitgesplitst welk deel van de huur bestaat uit servicekosten en kosten van gas, water en licht. De kosten van gas water en licht hangen af van jouw verbruik. Het kan dus zijn dat je geld terug hoort te krijgen of juist moet bijbetalen.

Hoe wordt de kale huurprijs bepaald?

De verhuurder bepaalt in principe zelf de hoogte van de kale huurprijs. De kale huurprijs moet echter wel redelijk zijn. Of de huurprijs redelijk is, kun je controleren aan de hand van het puntensysteem, ook wel woningwaarderingsstelsel genoemd.