Regelmatig wordt een huurwoning of kamer te huur aangeboden met een all-in huurprijs. Dan is het natuurlijk wel fijn om te weten wat all-in precies inhoudt. Welke kosten zijn wel inbegrepen en welke niet?

Servicekosten

Bij een all-in huurprijs zijn de servicekosten en de kale huurprijs inbegrepen in de totaalprijs. Als huurder kan je niet precies achterhalen hoeveel je nu aan kale huur en aan servicekosten betaalt. Onder servicekosten worden kosten verstaan die de verhuurder extra mag rekenen, onder meer voor gas, water en licht. Maar bijvoorbeeld ook voor het gebruik van de meubels in de woning. Het komt voor dat de all-in prijs eigenlijk hoger is dan het bedrag dat je hoort te betalen. Daarom is het verstandig om bij twijfel aan de verhuurder te vragen de all-in huurprijs op te laten splitsen in kale huur en servicekosten, zodat je beter zicht hebt op de daadwerkelijke huurprijs en de bijkomende kosten. Indien de verhuurder weigert deze splitsing te maken, dan kan de huurder de Huurcommissie inschakelen.

Huurverhoging

Een nadeel van all-in huur is dat je vaak geen goed zicht hebt op de gemaakte kosten. Als de verhuurder een huurverhoging doorvoert of het jaarlijkse voorschotbedrag voor servicekosten omhoog bij wil stellen, is het voor de huurder moeilijk te beoordelen of de verhogingen reëel zijn. Omdat bij all-in huur niet bekend is hoeveel de kale huur precies bedraagt, valt de all-in huur niet onder geliberaliseerde huur. Er valt namelijk niet te bepalen of de kale huur onder of boven de liberalisatiegrens valt.

Veelgestelde vragen over all-in huurprijs:

We hebben enkele vragen die vaak worden gesteld omtrent de all-in huurprijs en de bijbehorende antwoorden op een rijtje gezet.

Wat houdt een all-in huurprijs precies in?
Bij een all-in huurprijs zijn zowel de kale huur als de servicekosten inbegrepen in de totale huurprijs.

Wat wordt er bedoeld met servicekosten?
Onder servicekosten vallen alle extra kosten die de verhuurder rekent, bijvoorbeeld de kosten voor gas en licht.

Wat is het verschil tussen kale huurprijs en all-in huurprijs?
Kale huur is de huurprijs die je betaalt voor het gebruik van de woning, de all-in huurprijs bestaat naast de kale huur uit de kosten die de verhuurder extra rekent.