Regelmatig wordt een huurwoning of kamer te huur aangeboden met een all-in huurprijs. Dan is het natuurlijk wel fijn om te weten wat all-in precies inhoudt. Welke kosten zijn wel inbegrepen en welke niet?

Wat houdt een all-in huurprijs precies in?

Bij een all-in huurprijs zijn de servicekosten en de kale huurprijs inbegrepen in de totaalprijs. Hierbij kan de huurder over het algemeen niet precies achterhalen hoeveel er aan kale huur en servicekosten wordt betaald. Onder servicekosten worden kosten verstaan die de verhuurder extra mag rekenen voor bijvoorbeeld gas, water en licht. Maar bijvoorbeeld ook voor het gebruik van de meubels in de woning.

Het komt voor dat de all-in prijs eigenlijk hoger is dan het bedrag dat de huurder hoort te betalen. Daarom is het verstandig om bij twijfel aan de verhuurder te vragen de all-in huurprijs op te laten splitsen in kale huur en servicekosten, zodat de huurder beter zicht krijgt op de daadwerkelijke huurprijs en de bijkomende kosten. Hiervoor dient de huurder een schriftelijk verzoek in te dienen bij de verhuurder. Indien de verhuurder weigert deze splitsing te maken, dan kan de huurder de huurcommissie inschakelen.

Huurverhoging

Een nadeel van all-in huur is dat de huurder vaak geen goed zicht heeft op de gemaakte kosten. Als de verhuurder een huurverhoging doorvoert of het jaarlijkse voorschotbedrag voor servicekosten omhoog bij wil stellen, is het voor de huurder moeilijk te beoordelen of de verhogingen reëel zijn. Omdat bij all-in huur niet bekend is hoeveel de kale huur precies bedraagt, valt de all-in huur niet onder geliberaliseerde huur. Er valt namelijk niet te bepalen of de kale huur onder of boven de liberalisatiegrens valt. Hierom is een all-in huurcontract nooit een geliberaliseerd huurcontract.