Op 26 april 2012 werd een akkoord bereikt tussen de VVD, het CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie nadat een eerder overleg in het Catshuis was geklapt, waarbij Geert Wilders volgens de publieke opinie de grote schuldige was. Hij wilde tenslotte niet het pakket aan maatregelen zoals het op tafel lag, aanvaarden. De vijf andere partijen bereikten vervolgens heel snel een akkoord over de Nederlandse staatsbegroting. Het was vooral het doel van de vijf politieke partijen om met de maatregelen die in het akkoord staan het begrotingstekort terug te dringen naar de verplichte 3% van het bruto binnenlands product. Deze richtlijn was bepaald door het Stabiliteits- en Groeipact van de Europese Begrotingsunie. Het niet halen van de norm zou kunnen resulteren in een boete van meer dan 1 miljard euro.

PvdA doet niet mee

De PvdA besloot niet mee te doen met het akkoord, vooral omdat de partij van Diederik Samsom het niet eens was met de te behalen norm van 3% en de periode waarin die norm behaald zou moeten worden. De SP stelde dat het akkoord slechts geldig zou zijn tot de nieuwe verkiezingen in september 2012. Uiteindelijk werd na de verkiezingen in oktober 2012 het regeerakkoord 'Bruggen Slaan' van de VVD en PvdA gepresenteerd.

Synoniemen van Lente-akkoord

Er deden verschillende namen de ronde voor het lenteakkoord. Zo stond het ook bekend als het 'Wandelgangenakkoord', omdat minister Jan Kees de Jager heen en weer pendelde op de wandelgangen om de maatregelen te bespreken met de verschillende fracties. GroenLinks noemde het akkoord ook wel een resultaat van de 'Regenboogcoalitie'. En omdat de partijen die elkaar de handen konden schudden bij het afronden van het akkoord dezelfde vijf partijen waren die eerder samen optrokken omtrent de Afghaanse missie in Kunduz, stond het akkoord ook lang bekend als 'Kunduz-akkoord'. Minister De Jager, bedenker van de naam 'Lente-akkoord' (want het was tenslotte lente) oppperde ook nog de naam 'Oranjeakkoord' omdat het akkoord werd afgerond vlak voor Koninginnedag. Bovendien werd nog 'Vijfpartijenakkoord' geopperd. Uiteindelijk bleek De Jagers eerste vondst de winnaar: het akkoord staat bekend als Lente-akkoord.

Veelgestelde vragen over het Lente-akkoord:

We hebben enkele veelgestelde vragen over het Lente-akkoord en de bijbehorende antwoorden op een rijtje gezet.

  • Wat houdt het Lente-akkoord precies in?

    Het Lente-akkoord is het akkoord dat vijf partijen sloten nadat onderhandelingen tussen VVD, PvdA en PVV op niets uitliepen. De VVD, het CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie bereikten vervolgens wel een akkoord over de Nederlandse staatsbegroting.

  • Welke partijen deden mee met het Lente-akkoord?

    Dat waren de VVD, het CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie.

  • Welke maatregelen staan er in het Lente-akkoord?

    Het Lente-akkoord behelst vooral maatregelen die ervoor moesten zorgen dat het begrotingstekort werd teruggedrongen tot 3% van het bruto binnenlands product.