De Vereniging van Eigenaars is een overkoepelende organisatie waarin alle eigenaren van een complex of een groep woningen zijn verenigd. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het onderhouden en beheren van (hun deel van) het gebouw. Ook benodigde verzekeringen worden door de VvE geregeld.

Om het onderhoud van het pand en de verzekeringen te bekostigen, betalen eigenaren - vaak maandelijks - servicekosten. Hoe hoog de servicekosten voor iedere eigenaar zijn, is afhankelijk van zijn aandeel in de totale kosten van de vereniging.

De servicekosten worden gebruikt om de kosten te dekken, maar ook om te sparen voor toekomstig groot onderhoud en onvoorziene uitgaven. De servicekosten zijn daarom vaak een voorschot.

Wie betaalt de servicekosten?

Een VvE-bijdrage is voor rekening van de verhuurder. In principe mogen deze kosten niet worden doorbelast aan een huurder, omdat ze niet direct betrekking hebben op het gebruik van de woning. Kosten die wél betrekking hebben op het gebruik van de woning, zoals voor elektra, water of onderhoud van een (gemeenschappelijke) tuin mogen wel worden doorbelast. Hoeveel er precies mag worden doorberekend hangt af van het deel van de kosten dat wordt uitgegeven aan door te berekenen posten.

Waarom is er een VvE?

Wanneer een gebouw is opgesplitst in meerdere woningen, is een VvE verplicht. De eigenaren van alle woningen binnen het complex zijn gezamenlijk eigenaar, omdat er veel delen zijn waar ze allemaal gebruik van maken. Denk hierbij aan het trappenhuis, de lift of het dak van het gebouw. Het is onmogelijk om vast te stellen welk appartement hier verantwoordelijk voor is, en dus is iedereen verantwoordelijk. De VvE behartigt de belangen van alle eigenaren.

Appartementencomplexen en gesplitste woningen hebben altijd een Vereniging van Eigenaars, maar ook een blok twee-onder-een-kapwoningen kan een Vereniging van Eigenaars hebben.

Is een lidmaatschap voor een VvE verplicht? De eigenaar van een woning wordt automatisch lid van de VvE zodra de koopakte is getekend. Je koopt namelijk een appartementsrecht, en daarmee ook het exclusieve gebruiksrecht van het complex.

Wat wordt er allemaal door de VvE geregeld?

Onderhoud van het pand, verzekeringen, reparaties, schoonmaak en verlichting: het zijn allemaal zaken die door de Vereniging van Eigenaars worden geregeld om het pand schoon en veilig te houden. Omdat alle eigenaars samen verantwoordelijk zijn voor het hele pand, is het voor iedere VvE verplicht om een bestuur aan te stellen en een ledenvergadering te organiseren. De leden van de vereniging kunnen hun wensen tijdens de ledenvergadering kenbaar maken. Op die manier maken de eigenaren van de woningen de besluiten. Het bestuur zorgt er vervolgens voor dat de besluiten ook echt worden uitgevoerd.

De statuten van de vereniging

Hoe het pand is verdeeld onder de eigenaren, wat er precies onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging van Eigenaars valt en aan welke regels de leden van de VvE zich dienen te houden, staat omschreven in de statuten van de VvE. De statuten bestaan uit:

  • een Akte van splitsing
  • een splitsingsreglement
  • een tekening van de splitsing optioneel een huishoudelijk reglement

Het belangrijkste statuut is de Akte van splitsing. Deze is door de notaris opgesteld en vastgelegd. In de akte staat onder andere hoe de appartementsrechten zijn verdeeld. Daarnaast staat er welk aandeel iedere eigenaar heeft in de totale kosten. Dit wordt volgens een verdeelsleutel berekend.

Onderdeel van het splitsingsakte is het splitsingsreglement. Hierin staat onder andere welke kosten er door alle eigenaren gezamenlijk gedekt moeten worden. Ook staan er regels in omtrent het gebruik en beheer van de gemeenschappelijke ruimtes.

Iedere VvE beslist zelf of er een aanvullend huishoudelijk reglement is opgenomen in de statuten. In het huishoudelijk reglement kunnen eigenaren gemaakte afspraken opnemen over bijvoorbeeld geluidsoverlast en omgangsvormen. In sommige reglementen staat ook opgenomen of onderverhuur is toegestaan.