Een werkgeversverklaring is een verklaring, afgegeven door de werkgever, waarin de inkomenssituatie van de werknemer wordt toegelicht. De werkgeversverklaring is een belangrijk document bij het afsluiten van een huurcontract of het aanvragen van een hypotheek. Door het overleggen hiervan kan een bank of verhuurder zien dat een huurder/koper een inkomen geniet en dus in is bent de maandelijkse lasten te betalen die komen kijken bij het huren of kopen van een woning.

De werkgeversverklaring wordt alleen verstrekt als bij een vast dienstverband. Bij een tijdelijk dienstverband kan de werkgever een intentieverklaring opstellen, waarin hij de intentie uitspreekt om iemand op termijn in vaste dienst aan te nemen.

Benodigde gegevens

Wat belangrijk is bij een werkgeversverklaring, is het volgende: de werkgeversverklaring wordt ingevuld door één persoon. Met dezelfde pen. Ook moet de datum van indiensttreding overeenkomen met de datum die op de salarisstroken staat. Klopt dit niet? Dan dient dit schriftelijk te worden toegelicht. Deze uitleg dient ook weer door de werkgever ondertekend te worden. Bovendien moeten de adresgegevens overeenkomen met die op de salarisstrook. Beschikt men over een intentieverklaring, dan moet deze verklaring afzonderlijk nog een keer getekend zijn door de werkgever met de bijbehorende bedrijfsstempel.

Controle salarisstrook

Het inkomen dient overeen te komen met het salaris dat is vermeld op de salarisstroken. Ook moet het uitgekeerde bedrag aan vakantietoeslag vermeld zijn. Zorg dat de gegevens nauwkeurig en goed zijn ingevuld. Een juiste werkgeversverklaring kan het verschil betekenen tussen een nieuwe woning of niet.

Veelgestelde vragen over de werkgeversverklaring:

We hebben enkele veelgestelde vragen over de werkgeversverklaring en de bijbehorende antwoorden op een rijtje gezet.

Wat is een werkgeversverklaring?
Een werkgeversverklaring is een verklaring van de werkgever waarin deze bevestigt dat de werknemer een vast dienstverband heeft. In de verklaring wordt het huidige inkomen van de werknemer toegelicht.

Hoe kom ik aan een werkgeversverklaring?
Een werkgeversverklaring kan op verzoek door de werkgever worden afgegeven.

Heb ik een werkgeversverklaring nodig om een huurcontract af te sluiten?
Een werkgeversverklaring is niet altijd nodig. Een verhuurder kan er, voordat hij een huurcontract afsluit met een huurder, om vragen, maar is hiertoe niet verplicht. Het verschilt dus per verhuurder of een werkgeversverklaring nodig is.