De Woonbond is de landelijke vereniging van huurders, met als belangrijkste doelstelling het verbeteren van de positie van huurders. Anno 2018 zijn er ruim 1,6 miljoen huishoudens aangesloten bij de Woonbond. Hiermee vertegenwoordigt de bond meer dan de helft van alle huurders in Nederland.

Ontstaan van de Woonbond

De huidige Woonbond ontstond in 1990 als gevolg van de fusie tussen het LOS (Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing), de LOBH (Landelijke Organisatie Belangengroepen Huisvesting) en het NVH (Nederlands Verbond van Huurders). De Woonbond is aangesloten bij de internationale bond IUT (International Union of Tenants).

Veelgestelde vragen over de Woonbond

We hebben enkele veelgestelde vragen over de Woonbond en de bijbehorende antwoorden voor je op een rijtje gezet.

Wat doet de Woonbond?
De Woonbond behartigt de belangen van huurders. Naar eigen zeggen streeft de bond naar betaalbare huren, goede woningen, leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties. Dat doet de Woonbond bijvoorbeeld door te lobbyen en door juridische ondersteuning te bieden bij huurconflicten, maar ook door lokale huurdersorganisaties te ondersteunen.
De afgelopen jaren heeft de Woonbond er onder meer voor gezorgd dat huurders meer zeggenschap hebben gekregen over het beleid van woningcorporaties. Ook is dankzij de inzet van de bond een extra bezuiniging op de huurtoeslag van tafel geveegd.

Wie zijn de leden van de Woonbond?
De leden van de Woonbond zijn te verdelen in twee groepen. Allereerst huurders en woningzoekenden, die op individuele basis lid kunnen worden. Daarnaast zijn er de huurdersorganisaties, die zich als groep bij de Woonbond kunnen aansluiten.

Wat is het voordeel van lidmaatschap van de Woonbond?
Als lid van de Woonbond heb je onder meer recht op juridische ondersteuning bij conflicten met de verhuurder. Daarnaast kun je gebruikmaken van de telefonische service voor leden (de Huurderslijn) en ontvang je ieder kwartaal een magazine (de Huurwijzer).

Hoeveel kost een lidmaatschap van de Woonbond?
Het persoonlijk lidmaatschap voor individuele huurders kost 36,30 euro per jaar (in 2019). De kosten van een lidmaatschap als huurdersorganisatie hangen af van de grootte van de organisatie.