Meer tiny houses en spaceboxen: oplossing voor woningtekort?

bron: AD.nl

Tiny houses, spaceboxen of containers. Deze ‘tijdelijke woningen’ zijn volgens verschillende woningcorporatie een mogelijke oplossing voor het woningtekort. De landelijke branchevereniging Aedes vraagt gemeenten om locaties beschikbaar te stellen. Voornamelijk starters en ouderen zouden voor deze woningen in aanmerking komen.

Uit onderzoek van ABF Research bleek vorig jaar al dat de teller van het woningtekort op ruim 200.000 woningen stond en dit getal zal alleen maar oplopen. Omdat de bouw van normale huizen te lang duurt moeten gemeenten met passende maatregelen komen.

Kabinet juicht tijdelijke woningen toe

Tijdelijke woningen zijn, zoals het woord al zegt, woningen die na een paar jaar weggehaald kunnen worden. Deze woningen worden gebouwd op grond waar nog geen bestemmingsplan voor ligt, of op locaties waar van een eventueel bestemmingsplan afgeweken kan worden.

Het kabinet juicht de ontwikkeling van tijdelijke woningen alleen maar toe en probeert gemeenten, ontwikkelaars, investeerders en woningcorporaties te stimuleren met aantrekkelijke maatregelen. Zo hoeft over dit type woning geen verhuurderheffing te worden betaald en maakte minister Kajsa Ollongren het vorig jaar via een crisiswet mogelijk dat de maximale plaatsingsduur verlengd werd van 10 naar 15 jaar. Op deze manier hoopt het kabinet de bouw van 15.000 nieuwe tijdelijke woningen per jaar aan te sporen.

Toch zien de plannen er niet alleen rooskleurig uit. Woningcorporaties geven aan dat het realiseren van tijdelijke woningen op dit moment lastig is omdat de grondprijzen van gemeenten te hoog zijn. Deze prijzen moeten dus eerst omlaag voordat deze woningen financieel haalbaar zijn, aldus Aedes op basis van hun onderzoek.

Gerelateerd nieuws

Lees ook