Aedes (spreek uit: ‘édes’) is de branche- en werkgeversvereniging van woningcorporaties in Nederland. Meer dan 90 procent van alle woningcorporaties in Nederland is aangesloten bij Aedes. De vereniging behartigt de belangen van de corporaties niet alleen op landelijk niveau in Den Haag, maar ook op Europees niveau in Brussel. Daarnaast geeft Aedes voorlichting over onderwerpen als sociale woningbouw en volkshuisvesting en fungeert het als werkgeversvereniging voor de aangesloten corporaties. Aedes is gevestigd in Den Haag, in het kantoorgebouw boven het centraal station.

In Nederland wonen zo’n 2,4 miljoen huishoudens in een corporatiewoning. De woningcorporaties streven naar leefbare buurten, wijken en regio’s voor huurders. Ze zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de Nederlandse woningbouwproductie.

Veelgestelde vragen over Aedes

We hebben enkele veelgestelde vragen over Aedes op een rij gezet, met de bijbehorende antwoorden.

Wat doet Aedes?
Aedes komt op voor de belangen van zijn leden (de woningcorporaties) in politiek Den Haag en op Europees niveau in Brussel. Via Aedes kunnen corporaties invloed uitoefenen op de beleidsvorming. Leden worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in de volkshuisvesting (bijvoorbeeld door middel van de website, nieuwsbrieven, het Aedes-magazine en congressen) en ontvangen nuttige documenten (bijvoorbeeld benchmarks, modelcontracten en werkdocumenten). Ook treedt Aedes op als werkgeversvereniging voor de woningcorporaties en voert het bijvoorbeeld cao-onderhandelingen.

Heeft Aedes zelf huurwoningen?
Nee, Aedes bezit of verhuurt zelf geen woningen of ander vastgoed. Het woningaanbod op de sociale huurmarkt is in handen van woningcorporaties, die op hun beurt ondersteund worden door Aedes. Als huurder van een corporatiewoning zul je zelf dus niet direct te maken krijgen met Aedes.

Welk voordelen biedt Aedes voor huurders?
Omdat Aedes zowel op landelijk als Europees niveau opkomt voor de belangen van woningcorporaties, worden deze ondersteund in het aanbieden van goede en betaalbare (sociale) huurwoningen. Dit biedt huurders met een behoefte aan betaalbare woonruimte (indirect) voordelen als het gaat om de beschikbaarheid van deze huurwoningen.