In een huurovereenkomst leg je de datum vast waarop de huur officieel ingaat. Op die dag spreek je samen met de huurder(s) af om de huurovereenkomst te tekenen en de sleutel over te dragen. Deze sleuteloverdracht gaat gepaard met het uitvoeren van een eindinspectie. Dit is een essentieel onderdeel van het verhuurproces waar we je graag meer over vertellen.

Tijdens de eindinspectie controleer je samen met de huurder of alles in orde is. Als er gebreken worden geconstateerd, noteer je deze in een eindinspectierapport. Je spreekt vervolgens met elkaar af wanneer deze gebreken worden verholpen. 

Als het de eerste keer is dat je een woning verhuurt, ben jij als verhuurder verplicht de woning zonder gebreken over te dragen aan de huurder. Je moet dus voor de dag van de sleuteloverdracht al zorgen dat de woning instapklaar is. Worden er tijdens de eindinspectie toch nog gebreken geconstateerd? Dan is het aan jou om deze op te lossen. 

Wisselen van huurder: houd een voorinspectie! 

Als je wisselt van huurder geldt een iets andere situatie. In dat geval voer je samen met de oude huurder ruim vóór de sleuteloverdracht een voorinspectie uit. Tijdens een voorinspectie kijk je samen of er nog dingen gerepareerd of hersteld moeten worden en leg je vast wie waar verantwoordelijk voor is. In de meeste gevallen is dit de oude huurder, het is namelijk zijn verantwoordelijkheid om de woning schoon en in oorspronkelijke staat achter te laten. Dit houdt bijvoorbeeld in dat spijkers en schroeven uit muren en plafonds zijn verwijderd en dat gaten zijn dichtgemaakt. Andere voorbeelden zijn:

  • Alle sanitaire voorzieningen moeten aanwezig zijn en goed functioneren; 
  • Vloeren moeten vlak worden opgeleverd. Heeft de vorige huurder een laminaatvloer neergelegd en zijn er geen overname-afspraken gemaakt met de nieuwe huurder, dan moet de vloer worden verwijderd voor de sleuteloverdracht; 
  • De muren moeten zijn voorzien van een neutrale kleur. Een heftige kleur zoals felroze, moet door de oude huurder worden aangepakt. Hetzelfde geldt voor deuren en raamkozijnen;
  • Een eventuele huurgeiser of -boiler moet worden verwijderd. Het bijbehorende huurcontract moet de huurder zelf opzeggen; 

Handig! Download hier een complete checklist die je erbij kunt houden tijdens de eindinspectie. 

Heeft de oude huurder grote veranderingen aangebracht tijdens de huurperiode en heb je daar als verhuurder schriftelijk toestemming voor gegeven? Dan hoeven deze veranderingen niet teruggebracht te worden naar de oude staat. Je legt alle afspraken die je maakt met de oude huurder vast in een voorinspectierapport. Vanzelfsprekend moeten beide partijen wel de tijd krijgen om eventuele onderhoudswerkzaamheden uit te voeren voordat een nieuwe huurder de woning betrekt. 

Afspraken over het oplossen van gebreken  

Komen er tijdens de eindinspectie met de nieuwe huurder zaken aan het licht die bij een voorinspectie niet zijn opgevallen? Maak dan samen met de oude en nieuwe huurder afspraken over het herstellen van deze gebreken. Gaat het om werkzaamheden die voor rekening van de oude huurder zijn, vraag dan aan de nieuwe huurder of deze nog door de oude huurder mogen worden uitgevoerd. Als een nieuwe huurder dat liever niet wil, kun je besluiten de werkzaamheden zelf uit te (laten) voeren en eventuele kosten na afloop te verhalen op de oude huurder. 

Last but not least: maak foto's

Het is aan te raden om tijdens de eindinspectie foto's te maken van de woning. Maak van elke ruimte minimaal drie foto's, die je samen met het eindinspectierapport door de huurder laat goedkeuren. Op deze foto's kun je later, als de huurder de woning weer verlaat, altijd terugvallen. De huurder dient de woning immers weer in dezelfde staat op te leveren, en foto's zijn daarvan het perfecte bewijs.

Met het ondertekenen van de huurovereenkomst en het eindinspectierapport is de sleuteloverdracht een feit en kan de nieuwe huurder jouw woning betrekken!

Tip! Vergeet ook niet om de meterstanden te noteren, zodat de nieuwe huurder de juiste meterstanden door kan geven aan de nieuwe energiemaatschappij.

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.