Borg is een verkort woord voor waarborg of onderpand. Borg betaal je aan de verhuurder: hetzij een particuliere verhuurder, hetzij een woningcorporatie. Hiermee heeft de verhuurder de garantie dat eventuele beschadigingen aan de huurwoning, veroorzaakt door de huurder, (deels) kunnen worden vergoed uit de borg.

Borg bij huurachterstand

De borg kan ook dienen als betaalmiddel bij een opgelopen huurachterstand. Wettelijk is er niets vastgelegd over regels omtrent borg. Wel is de verhuurder verplicht de betaalde borg terug te geven aan de huurder als bij oplevering geen schade of andere gebreken aan de desbetreffende huurwoning zijn vastgesteld.

Kwitantie vragen

In het algemeen komt de borg overeen met een maand huur. Op basis van eerdere uitspraken van rechters kan je vaststellen dat borg gevraagd kan worden door de verhuurder oplopend tot maximaal drie maanden huur. Dit maximum is echter niet wettelijk vastgelegd. Om er zeker te zijn dat er geen misverstanden ontstaan over de borg, is het zeer verstandig om het bonnetje of de kwitantie heel goed te bewaren. Soms gaan er jaren overheen voordat de huurder de woning verlaat. Het kan dan gebeuren dat je niet meer weet hoeveel borg er was betaald aan het begin van de huurperiode.

Veelgestelde vragen

We hebben enkele veelgestelde vragen over borg op een rij gezet, met de bijbehorende antwoorden.

Is een kwitantie nodig na betaling van de borg?
Het is altijd verstandig een kwitantie te bewaren. Zo kun je aantonen dat je borg hebt betaald en kunnen daar geen misverstanden over ontstaan.

Hoeveel bedraagt doorgaans de borg: één maand huur, of twee maanden?
Normaliter komt de borg overeen met één maand huur. Hier zijn echter geen officiële regels voor.

Krijg je de borg altijd weer terug?
Borg krijg je terug wanneer je na verhuizen de woning in goede staat achterlaat. Bij schade kan (een deel van) de borg worden ingehouden.