Gluurverhoging is een term die bedacht is door de Woonbond en die qua betekenis neerkomt op 'scheefwoonboete'. De term is een combinatie van de woorden 'huurverhoging' en 'gluren', waar de Woonbond mee bedoelt dat inkomensafhankelijke huurverhoging een inbreuk is op de privacy van huurders. Deze huurverhoging is bedoeld om scheefwonen tegen te gaan: het huren van een sociale huurwoning door huishoudens met een gezinsinkomen hoger dan 40.349 euro.

Huurverhoging bij scheefwoners

Om scheefwonen tegen te gaan is de inkomensafhankelijke huurverhoging in juli 2013 ingevoerd. Voor het verhogen van de huur op basis van inkomen hebben woningcorporaties inkomensgegevens nodig. Daarom stond oud-minister Liesbeth Spies het toe dat verhuurders via de Belastingdienst informatie konden verkrijgen over de jaarlijkse inkomens van hun huurders. Dit werd door de Woonbond beschouwd als een grove schending van de privacy van de huurders. De Woonbond startte een rechtszaak.

Schending van privacy

In Amsterdam werd de zaak uitgevochten in een kort geding. De Raad van State bepaalde dat het verstrekken van informatie over inkomens aan verhuurders een schending is van de privacy en verbood de Belastingdienst deze gegevens door te spelen aan verhuurders. Naar aanleiding daarvan werd de wetgeving aangepast, waardoor het per 1 april 2016 wel was toegestaan. Op 10 januari 2018 werd door de rechtbank van Den Haag besloten dat het voor woningcorporaties tóch toegestaan was om ook voor april 2016 de inkomensgegevens op te vragen bij de Belastingdienst. Zij konden namelijk niet weten dat ze die informatie niet mochten hebben. Hiermee lijkt de discussie over de 'gluurverhoging' beslecht te zijn. De Belastingdienst mag gewoon inkomensgegevens verstrekken aan woningcorporaties.

Veelgestelde vragen over gluurverhoging:

We hebben enkele vragen die vaak worden gesteld over gluurverhoging en de bijbehorende antwoorden op een rijtje gezet.

 • Wat is de gluurverhoging?

  De gluurverhoging is de benaming van de Woonbond voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Met deze huurverhoging wordt geprobeerd scheefwonen tegen te gaan.

 • Wat zijn scheefwoners?

  Scheefwoners zijn huurders die een sociale huurwoning huren en een huishoudinkomen hebben van 40.349 euro of meer.

 • Wanneer is de gluurverhoging ingevoerd?

  1 juli 2013.

 • Hoeveel bedraagt de gluurverhoging in procenten?

  De huurverhoging voor scheefhuurders mag in 2018 maximaal 5,4% zijn.