Gluurverhoging is een term die bedacht is door de Woonbond en die qua betekenis neerkomt op 'scheefwoonboete'. De term is een combinatie van de woorden 'huurverhoging' en 'gluren', waar de Woonbond mee bedoeld dat inkomensafhankelijke huurverhoging een inbreuk is op de privacy van huurders. Deze huurverhoging is bedoeld om scheefwonen tegen te gaan: het huren van een sociale huurwoning door huishoudens met een te hoog inkomen.

Huurverhoging bij scheefwoners

Om scheefwonen tegen te gaan is de inkomensafhankelijke huurverhoging in juli 2013 ingevoerd. Voor het verhogen van de huur op basis van inkomen hebben woningcorporaties inkomensgegevens nodig. Daarom stond oud-minister Liesbeth Spies het toe dat verhuurders via de Belastingdienst informatie konden verkrijgen over de jaarlijkse inkomens van hun huurders. Dit werd door de Woonbond beschouwd als een grove schending van de privacy van de huurders. De Woonbond startte een rechtszaak.

Schending van privacy

In Amsterdam werd de zaak uitgevochten in een kort geding. De Raad van State bepaalde dat het verstrekken van informatie over inkomens aan verhuurders een schending is van de privacy en verbood de Belastingdienst deze gegevens door te spelen aan verhuurders.