Een huisbaas is de eigenaar van een of meer woningen die worden verhuurd. Een huisbaas is dus tevens de verhuurder. Vaak beschikt een huisbaas over meerdere panden, maar dat hoeft niet.

De relatie tussen huisbaas en huurder

De huisbaas is degene die de woonruimte verhuurt aan een huurder. Op het moment dat er een huurcontract wordt opgesteld, is dit een overeenkomst tussen de huisbaas en de huurder. De huur wordt tevens betaald aan de huisbaas.

Omdat een huurcontract een bindende overeenkomst is, is het belangrijk dat het huurcontract goed wordt opgesteld en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt tussen huisbaas en huurder. Denk onder andere aan de hoogte van de huurprijs, maar ook welke kosten bij de huurprijs zijn inbegrepen en welke niet. Denk bijvoorbeeld aan gas, water en licht (GWL) en het periodiek onderhoud van de woning.

Verder is het belangrijk om voor de aanvang van de huurperiode een opnamestaat op te maken. In een opnamestaat wordt - veelal door middel van foto’s - vastgelegd wat de staat is van het gehuurde. De opnamestaat zorgt ervoor dat het na afloop van de huurperiode duidelijk is welke gebreken er zijn veroorzaakt door de huurder en welke er al aanwezig waren.

Het is zowel aan de huisbaas als de huurder aan te raden om communicatie zoveel mogelijk schriftelijk te doen (per e-mail of per brief). Zo is er altijd bewijs van wat er is besproken.

Rechten en plichten

Een huisbaas heeft rechten en plichten, net als een huurder. De meeste onderhoudswerkzaamheden zijn voor rekening van de huisbaas. Denk aan het in orde maken van elektra, maar ook het verhelpen van lekkages en groot onderhoud aan de woning. Kleine herstelwerkzaamheden zijn vaak wel voor de huurder. Welke herstelwerkzaamheden worden gezien als groot onderhoud en als klein onderhoud, is door de overheid vastgelegd in het Besluit kleine herstellingen.

Daarnaast is de huurder verplicht om de maandelijkse bijdrage op tijd te betalen.

Is de huisbaas verantwoordelijk voor het onderhoud van een huurwoning?

Deels: de grotere onderhoudswerkzaamheden (bijvoorbeeld het buitenschilderwerk of onderhoud aan de cv-ketel) vallen onder de verantwoordelijkheid van de huisbaas. Kleine en eenvoudige onderhoudswerkzaamheden als het vervangen van lampen en het vastschroeven van deurklinken zijn echter voor rekening van de huurder.

Is de huurder altijd verplicht de huur te betalen aan de huisbaas?

Ja, na het tekenen van een huurcontract is de huurder verplicht om (meestal maandelijks) de afgesproken huur te betalen. Ook bij problemen tussen de huisbaas en de huurder moet de huur worden doorbetaald. Het zonder juridische basis stopzetten van de betaling is de huurder niet aan te raden.

Wat kan je doen bij geschillen?

Wanneer er problemen zijn ontstaan tussen de huisbaas en de huurder, kan de huurder naar de Huurcommissie. Bovendien kan de huurder een klacht indienen bij de gemeente. In het uiterste geval is het voor beide partijen mogelijk om naar de rechter te stappen om het geschil op te lossen.