Veel huurders van huurwoningen en studentenkamers krijgen te maken een huisbaas. Een huisbaas is eigenaar van een of meer woningen, die hij vervolgens verhuurt. In de regel beschikt een huisbaas over meerdere panden en sommige hebben zelfs tientallen panden in bezit. In elk geval is de huisbaas de eigenaar van het pand dat wordt verhuurd en degene aan wie de huur wordt betaald. Wanneer een huisbaas zijn huurders slecht behandelt en extreem hoge prijzen vraagt, wordt wel gesproken van een huisjesmelker.

Omgang met de huisbaas

De huisbaas is degene die de woonruimte verhuurt en als huurder ben je voor veel zaken van hem (of haar) afhankelijk. Het kan dus zeker geen kwaad om te proberen een goede relatie met je huisbaas te onderhouden. Verder is het belangrijk dat je bij het opstellen van het huurcontract geen onduidelijkheden laat bestaan. Zorg dat alle afspraken duidelijk en helder op papier staan. Hetzelfde geldt voor de huurprijs: laat er geen misverstanden over bestaan wat de huurprijs is, welke kosten zijn inbegrepen en welke niet. Controleer bij je huisbaas hoe het is geregeld met zaken als gas water en licht (GWL) en onderhoud van de woning. Als je communiceert met je huisbaas over dergelijke zaken, zorg dan dat je dit zo veel mogelijk schriftelijk doet (per e-mail of brief). Zo heb je altijd een bewijs van wat er is besproken. Mochten er onverhoopt toch vervelende situaties ontstaan, dan kun je altijd de Huurcommissie inschakelen. Ook als je bijvoorbeeld twijfelt over de redelijkheid van de huurprijs. In de ergste gevallen is het mogelijk een klacht bij de gemeente in te dienen of naar de rechter te stappen.

Voor de rekening van verhuurder

Een huisbaas heeft rechten en plichten, net als een huurder. Handig om te weten is dat de meeste onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de huisbaas zijn. Zo is de huisbaas degene die elektra in orde maakt, lekkages verhelpt, jaarlijks onderhoud van de cv-installatie verzorgt, loszittend tegelwerk aanpakt en buitenschilderwerk voor zijn rekening neemt. In ruil hiervoor heeft een huisbaas uiteraard recht op een maandelijkse bijdrage in de vorm van huur. Zorg er daarom voor dat deze huur netjes op tijd wordt overgemaakt (ook met het oog op de goede verstandhouding met je huisbaas).

Veelgestelde vragen over de huisbaas:

We hebben enkele veelgestelde vragen over huisbazen en de bijbehorende antwoorden voor je op een rijtje gezet.

  • Is de huisbaas verantwoordelijk voor het onderhoud van een huurwoning?

    Deels: de grotere onderhoudswerkzaamheden (bijvoorbeeld het buitenschilderwerk of onderhoud aan de cv-ketel) vallen onder de verantwoordelijkheid van de huisbaas. Kleine en eenvoudige onderhoudswerkzaamheden als het vervangen van lampen en het vastschroeven van deurklinken zijn echter voor rekening van de huurder.

  • Ben ik verplicht altijd huur te betalen aan mijn huisbaas?

    Ja, na het tekenen van een huurcontract ben je verplicht om (meestal maandelijks) de afgesproken huur te betalen. Bij problemen met de huisbaas is het verstandig de huur door te betalen tot er eventueel uitspraak is gedaan over de kwestie. Het zonder juridische basis stopzetten van de betaling van de huur is niet aan te raden.

  • Welke stappen kan ik nemen tegen mijn huisbaas?

    Bij problemen met de huisbaas kun je de Huurcommissie inschakelen. Bovendien kun je een klacht indienen bij de gemeente, of in het uiterste geval de rechter inschakelen.