Huurharmonisatie is het aanpassen van de maandelijkse huurprijs van woningen die opnieuw verhuurd worden. Het is voor verhuurders een manier om de huurprijs bij te stellen naar wat de huurwoning (eigenlijk) waard is op basis van de eigenschappen van de woning, zoals kwaliteit en ligging. Dit moet wel overeenkomen met de maximale prijs volgens het woningwaarderingsstelsel.

Hoe werkt huurharmonisatie?

De huur van zittende huurders mag ieder jaar maar met een wettelijk vastgesteld percentage verhoogd worden. Dit gebeurt vaak halverwege het kalenderjaar. Maar het kan zijn dat een huurwoning, bijvoorbeeld door schaarste of het populairder worden van de buurt, ondertussen eigenlijk meer waard is geworden. Hét moment voor huurharmonisatie is dan ook wanneer de zittende huurder zijn of haar huurcontract opzegt en er een nieuwe huurder komt. Tussen deze contracten in kan de verhuurder bepalen wat de streefhuur is, ofwel de gewenste huurprijs op basis van de eigenschappen van de huurwoning, zoals hoe groot deze is en van welke kwaliteit de woning is. Dit moet wel kloppen volgens het puntensysteem voor maximale huur.

Wie krijgt met huurharmonisatie te maken?

Zittende huurders krijgen nooit met huurharmonisatie te maken, omdat hun huur alleen jaarlijks met de vastgestelde maximale percentages verhoogd mag worden. Alleen nieuwe huurders krijgen dus te maken met huurharmonisatie. Huurharmonisatie heeft alleen betrekking op de sociale huursector, ook wel de gereguleerde huursector genoemd, en dus voornamelijk op huurwoningen van woningcorporaties. In de vrije sector mogen verhuurders namelijk per definitie zelf bepalen hoeveel huur ze vragen en met hoeveel ze de huur jaarlijks verhogen.

Is huurharmonisatie altijd huurverhoging?

In de meeste gevallen van harmonisatie gaat de huurprijs omhoog. Nieuwe huurders betalen dan meer dan de vorige bewoners of bijvoorbeeld de buren die in een soortgelijke woning wonen, maar die al langer huren. Toch betekent huurharmonisatie niet altijd dat de huurprijs omhoog gaat. In sommige situaties blijkt dat de huurwoning verouderd is en dat de kwaliteit van de woning dus omlaag is gegaan. Hierdoor kan het zijn dat nieuwe huurders voor dezelfde woning een lagere maandhuur gaan betalen dan zittende huurders.