Huurharmonisatie is het aanpassen van de maandelijkse huurprijs van woningen die opnieuw verhuurd worden. Het is voor verhuurders een manier om de huurprijs aan te passen naar een op dat moment redelijk en marktconform bedrag op basis van de eigenschappen van de woning. Dit moet uiteraard wel overeenkomen met de maximale prijs volgens het woningwaarderingsstelsel.

Hoe werkt huurharmonisatie?

De huur van zittende huurders mag ieder jaar maar met een wettelijk vastgesteld percentage verhoogd worden. Dit gebeurt vaak rond 1 juli. Het kan zijn dat een huurwoning, bijvoorbeeld door schaarste of het populairder worden van de buurt, ondertussen eigenlijk meer waard is geworden. Hét moment voor huurharmonisatie is dan ook wanneer de zittende huurder zijn of haar huurcontract opzegt en er een nieuwe huurder komt. Tussen deze contracten in kan de verhuurder bepalen wat de streefhuur is, ofwel de gewenste huurprijs op basis van de eigenschappen van de huurwoning, zoals hoe groot deze is en van welke kwaliteit de woning is. Dit moet wel kloppen volgens het puntensysteem voor maximale huur. Door huurharmonisatie kan het zijn dat twee huurders van een soortgelijke woning een verschillende huurprijs betalen.

Wie krijgt met huurharmonisatie te maken?

Zittende huurders krijgen nooit met huurharmonisatie te maken, omdat hun huur alleen jaarlijks met de vastgestelde maximale percentages mag worden verhoogd. Alleen nieuwe huurders krijgen te maken met huurharmonisatie. Huurharmonisatie heeft alleen betrekking op de sociale huursector en dus voornamelijk op huurwoningen van woningcorporaties. In de vrije sector mogen verhuurders namelijk per definitie zelf bepalen hoeveel huur ze vragen.

Is huurharmonisatie altijd huurverhoging?

In de meeste gevallen van harmonisatie gaat de huurprijs omhoog. Nieuwe huurders betalen dan meer dan de vorige bewoners of bijvoorbeeld de buren die in een soortgelijke woning wonen, maar die al langer huren. Toch betekent huurharmonisatie niet altijd dat de huurprijs omhoog gaat. In sommige situaties blijkt dat de huurwoning verouderd is en dat de kwaliteit van de woning dus omlaag is gegaan. Hierdoor kan het zijn dat nieuwe huurders voor dezelfde woning een lagere maandhuur gaan betalen dan zittende huurders.