Een vrije sector huurwoning is een huurwoning waarop geen subsidie wordt verstrekt en waarvoor geen huur-regulerende bepalingen gelden. Huren in de vrije sector betekent een (nieuwbouw) woning huren boven de sociale huurgrens. Voor een vrije sector huurwoning kom je dus niet in aanmerking voor huurtoeslag. In 2013 lag de sociale huurgrens, ook wel liberalisatiegrens, op 681,02 euro per maand aan huur. In 2014 lag die grens op 699,48 euro per maand. In 2015 werd de grens opnieuw verhoogd, dit keer tot 710,68 euro per maand. Vanaf 1 januari 2021 ligt die grens op € 752,33.

Regelgeving vrije sector

Bij een huurwoning in de vrije sector gelden dus andere regels dan bij sociale huur. Zo kan de verhuurder de huur verhogen zonder te moeten voldoen aan een maximale huurprijs. Natuurlijk zal hij de huurverhoging wel moeten overleggen. Wees je ervan bewust dat huurtoeslag niet geldt voor huurwoningen in de vrije sector. Ook kan de huurverhoging zonder vooraf gemeld te worden, worden doorgevoerd. Voor studenten is het belangrijk om te weten dat studentenkamers niet vallen onder huur in de vrije sector. Zij hebben dus wel te maken met huur volgens het puntensysteem. Het is dan ook aan te raden om de huurprijs te toetsen, bijvoorbeeld door de Huurcommissie in te schakelen.

Veelgestelde vragen over vrije sector huurwoningen:

We hebben enkele veelgestelde vragen over vrije sector huurwoningen en de bijbehorende antwoorden voor je op een rijtje gezet.

Wat zijn vrije sector huurwoningen?
Huurwoningen in de vrije sector zijn woningen met een minimale huurprijs van € 752,33 per maand (2021). Voor de vrije sector gelden geen huur-regulerende bepalingen en geen subsidie.

Wat is het verschil tussen vrije sector huurwoningen en sociale huurwoningen?
Sociale huur geldt voor huurwoningen met een maximale huurprijs van € 752,33 (2021). Voor sociale huur gelden wel huur-regulerende bepalingen zoals een maximale huurprijs en huurtoeslag. Vrije sector zijn duurdere huurwoningen waarbij geen maximale huurprijs en bijzondere bepalingen gelden.

Geldt huurtoeslag ook voor de vrije huursector?
Nee, huurtoeslag komt alleen voor in de sociale huursector.

Geldt er een maximale huurprijs voor vrije sector huurwoningen?
Nee, in de vrije sector geldt geen maximale huurprijs.