Sommige verhuurders hebben een inkomenseis voor hun huurders om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Een inkomenseis is een bepaald bedrag aan vast inkomen dat een verhuurder verlangt van de potentiële huurder. Vaak komt dit neer op een aantal maal de huurprijs. Het inkomen van een partner kan vaak voor de helft worden meegeteld. Door een inkomenseis te stellen, krijgt de verhuurder meer zekerheid dat de huur elke maand netjes (op tijd) betaald zal worden.

Voorwaarden bij inkomenseis

Welke voorwaarden een verhuurder precies stelt verschilt per verhuurder. De ene verhuurder heeft een inkomenseis van drie keer de huur, waar dit bij andere verhuurders kan oplopen tot vijf keer de huur. Een ander belangrijk verschil kan zijn of er wordt gekeken naar het bruto- of netto-inkomen. Overigens zijn er ook vele huurwoningen die geen inkomenseis kennen.

Rekenvoorbeeld:

Je hebt een huurwoning op het oog met een huur van € 500 per maand. De inkomenseis is drie keer de huur (bruto). Je dient dan minimaal 500 x 3 = € 1500 per maand aan bruto-inkomen te hebben.

Veelgestelde vragen over inkomenseis:

We hebben enkele veelgestelde vragen over de inkomenseis en de bijbehorende antwoorden voor je op een rij gezet.

  • Mag een verhuurder een inkomenseis stellen?

    Alleen verhuurders van huurwoningen in de vrije sector (oftewel de geliberaliseerde huursector) mogen eisen stellen aan het inkomen van huurders.

  • Is er een inkomenseis bij sociale huur?

    Woningcorporaties moeten jaarlijks minimaal 85 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan eenpersoonshuishoudens met een inkomen van maximaal €44.035 (2023). Voor meerpersoonshuishoudens geldt een inkomen van maximaal 48.625 (2023). Hoogstens 15 procent mogen ze toewijzen aan huishoudens met een hoger inkomen dan de genoemde bedragen.

    Toch kan in bepaalde gevallen het inkomen te laag zijn voor een specifieke woning. Woningcorporaties kunnen namelijk aanvullende eisen stellen en bijvoorbeeld geen duurdere sociale huurwoningen toewijzen aan iemand met een relatief laag inkomen.

Let op: neem voor specifieke vragen over huren met jouw inkomen contact op met de verhuurder. De verschillen tussen verschillende verhuurders zijn te groot om hierover algemene uitspraken te kunnen doen.