Een motie van afkeuring tegen minister Ollongren

bron: NOS

Kasja Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken, blijft voet bij stuk houden. Ze weigert de huren te bevriezen en vertrouwt op maatwerk. De SP vindt het onaanvaardbaar dat Ollongren de verzoeken blijft afwijzen en heeft een motie van afkeuring ingediend.

Op zoek naar de beste oplossing

1 juli mogen de huren weer verhoogd worden maar door de corona crisis zijn meerdere partijen bang dat huurders hierdoor in de knel raken. Ollongren vindt het bevriezen van de huren niet de beste oplossing om huurders te helpen. Een grote groep van de huurders zal namelijk geen financiële problemen ervaren als gevolg van de huurverhoging en vooral profiteren van de maatregel. Voor de huurders die de huurverhoging niet kunnen bekostigen moet maatwerk geleverd worden. Ook is ze bang dat de verhuurders in de problemen komen bij een algemene huurstop.

Motie van afkeuring

Al twee keer nam de Eerste Kamer een motie aan met het voorstel de huren te bevriezen. Daarom diende SP-senator Tiny Kox de motie van afkeuring in. “Nu de minister ons verzoek blijft afwijzen en niet reageert op de moties kunnen we als Kamer niet anders om met een motie van afkeuring te komen ter bescherming van de eigen positie,” aldus Kox.

Ollongren blijft volhouden al meerdere maatregelen te hebben genomen en de situatie scherp in de gaten te houden. Zo heeft Ollongren een wet ingediend die het gemakkelijker maakt een tijdelijke korting te krijgen op de huur. Een huurverlaging is al mogelijk maar het is wettelijk niet toegestaan om de huur daarna weer te verhogen naar het oude niveau. Dit zien veel verhuurders als belemmering.

Volgende week dinsdag wordt in de Eerste Kamer gestemd over de motie van afkeuring.

Wat is een motie van afkeuring?

Een motie van afkeuring wordt zelden ingediend. Vaker horen we de motie van wantrouwen voorbij komen. Deze twee moties verschillen wel van elkaar. Bij een motie van afkeuring wordt het beleid van de bewindspersoon, in dit geval van Kajsa Ollongren, of het gehele kabinet afgekeurd, maar deze motie heeft geen directe politieke gevolgen. Het is eerder een teken dat het beleid op weinig steun kan rekenen vanuit de Tweede Kamer. Bij een motie van wantrouwen wordt het vertrouwen wél opgezegd en volgt er onvermijdelijk een aftreden indien de motie wordt aangenomen.

Gerelateerd nieuws

Lees ook