Hoe hoog mag de borg zijn, en wat zijn mijn rechten als huurder?

bron: Rijksoverheid.nl

Aan het ondertekenen van een huurcontract gaat meestal het betalen van een waarborgsom vooraf. Maar welke regels gelden er voor de hoogte van deze borg? En in welke gevallen mag een verhuurder deze borg inhouden? Je leest het hier!

Wat is het nut van borg?

Borg is bedoeld als waarborg voor verhuurders. Allereerst heeft de verhuurder iets meer zekerheid dat de huurder voldoende financiële middelen heeft om de huur te kunnen (blijven) betalen. Daarnaast moet de borgsom ervoor zorgen dat de huurder verantwoordelijk omspringt met het gehuurde: wanneer hij dit niet doet, zal hij de betaalde borg immers niet terugkrijgen. Het vragen van borg is een standaardprocedure voor particuliere verhuurders en komt ook bij het verhuren van nieuwbouwwoningen regelmatig voor. Vaak bedraagt de waarborgsom één maand kale huur, maar het bedrag kan ook hoger uitvallen.

Wat zegt de wet over borg?

Het vragen van borg is wettelijk toegestaan. Wat als een redelijke borg mag worden beschouwd ligt niet vast in de wet en sommige verhuurders maken hier handig gebruik van. Toch is er wel een richtlijn: volgens de Rijksoverheid mag een waarborgsom ter hoogte van drie maanden kale huur nog als redelijk worden beschouwd. Deze richtlijn is gebaseerd op rechterlijke uitspraken in het verleden.

Leg de waarborgsom goed vast

Het is raadzaam om de borg niet cash te betalen, maar via je bankrekening. Op deze manier staat de hoogte van het bedrag zwart op wit. Wanneer je verplicht bent contact te betalen, vraag dan altijd om een betalingsbewijs van de verhuurder. Op die manier wordt het voor de verhuurder een stuk lastiger om te ontkennen dat het bedrag betaald is.

Wanneer mag een verhuurder mijn borg inhouden?

Vanzelfsprekend mag een verhuurder de borg niet zomaar inhouden. Aan het inhouden van borg moet altijd een betalingsachterstand vooraf gaan, of dient er sprake te zijn van schade aan de woning. Eventuele schade wordt vastgesteld tijdens een inspectie, voorafgaand aan het beëindigen van het huurcontract. Tijdens deze inspectie wordt bepaald of het inhouden van de waarborgsom gerechtvaardigd is. Ben je het niet eens met de uitslag? Dan kun je een procedure starten tegen het besluit van de verhuurder.

Tips om onnodig leed te voorkomen

Als huurder kun je een aantal stappen ondernemen om te voorkomen dat je borg onterecht wordt ingehouden. Zo kun je ervoor zorgen dat de woningopzichter een zo volledig mogelijk rapport schrijft. Het helpt als je aanwezig bent tijdens de oplevering van de woning. Controleer achteraf of er een datum, naam en handtekening op het rapport staan genoteerd. Laat tijdens de huurperiode eventuele wijzigingen door de verhuurder ook opnemen in het rapport. Gaat er geen rapport vooraf aan de oplevering? Neem dan het heft in eigen handen en maak foto’s. Stuur je rapport ruim voor de oplevering door aan de verhuurder.

Nog even de feiten op een rij

Er is geen wettelijke grens met betrekking tot de hoogte van de borgstelling, maar als huurder maak je zeker een kans bij de rechter wanneer de borg meer dan drie maanden kale huur bedraagt. Verhuurders mogen de borg alleen inhouden wanneer er sprake is van een huurachterstand, óf wanneer je tijdens je huurperiode schade hebt aangericht in de woning. Normale slijtage geldt hierbij niet als schade. Door vooraf de staat van de woning goed vast te (laten) leggen kun je onterechte borgclaims voorkomen.

Gerelateerd nieuws

Lees ook