Een huurcontract of huurovereenkomst is een overeenkomst tussen de huurder en verhuurder. De verhuurder en huurder spreken in deze overeenkomst af dat de ene partij (verhuurder) de woning of kamer verhuurt - in gebruik laat nemen - in ruil voor een tegenprestatie van de huurder, namelijk het betalen van een huurprijs, doorgaans maandelijks.

Wat hoort er in een huurcontract te staan?

In het huurcontract horen in elk geval de volgende zaken te zijn opgenomen: de periode van huren, het huurbedrag, de basisverplichtingen tussen huurder en verhuurder en de algemene regels wat betreft aansprakelijkheid, wanprestatie, onderverhuur en beëindiging van het huurcontract. Ook moeten zaken als de borg, de omschrijving van de woning en de data van het contract worden vermeld. In het huurcontract van een onzelfstandige woning kunnen ook andere zaken in het huurcontract worden benoemd. Denk aan het gebruik van gedeelde voorzieningen, regels tegen overlast, regels over het ontvangen van bezoek en logies en de schoonmaak van de gedeelde ruimtes.

Welke regels zijn er bij het opstellen van een huurcontract?

Het huurcontract wordt opgesteld volgens de regels van de Nederlandse wet. Er zijn enkele algemene regels die gelden voor uiteenlopende huurovereenkomsten, dus ook voor een huurcontract van een studentenkamer of huurwoning. Volgens deze regels worden onder meer de basisverplichtingen tussen huurder en verhuurder vastgelegd. Ook bepalen deze algemene regels wanneer de huurovereenkomst begint en eindigt, wat te doen bij een wanprestatie en hoe het zit met zaken als aansprakelijkheid en onderverhuur.

Mondelinge of schriftelijke overeenkomst?

Een huurcontract is ook rechtsgeldig als de overeenkomst mondeling is afgesloten. Het probleem van een mondelinge huurovereenkomst is vaak dat niet te bewijzen valt wat er is afgesproken. Zeker niet als er geen derde partij aanwezig was bij het maken van de mondelinge overeenkomst. Zorg dus dat je altijd een getuige bij je hebt als een mondelinge overeenkomst wordt afgesloten.

Kan een huurder of verhuurder het huurcontract zomaar opzeggen?

De duur van een huurcontract kan voor onbepaalde of bepaalde tijd zijn. Bepaald betekent dat er een einddatum wordt afgesproken en vastgelegd in het contract. De verhuurder kan normaliter de huur niet opzeggen voor het einde van die datum. Dit kan wel als zowel huurder als verhuurder akkoord gaan met eerdere beëindiging van het contract. Onbepaalde tijd betekent dat er geen einddatum wordt vastgelegd. Wel is er een opzegtermijn waaraan de huurder zich moet houden indien hij of zij de huurovereenkomst wil beëindigen. De huurder kan dus niet zomaar de huur van de ene op de andere dag opzeggen.

Wat is een geliberaliseerd huurcontract?

Een geliberaliseerd huurcontract geldt voor woningen die worden verhuurd in de vrije sector ofwel particuliere sector. Dit betekent dat de huurprijzen voor deze woningen hoger zijn dan de grens voor sociale huur, ook wel liberalisatiegrens genoemd. Sinds 2024 is de liberalisatiegrens € 879,66. Geliberaliseerde huurcontracten bieden meer ruimte voor huurder en verhuurder om afspraken te maken over bijvoorbeeld huurprijzen en service.