Hogere belasting voor corporaties zorgt voor groter tekort aan huurwoningen

bron: Aedes

Woningcorporaties kunnen de komende jaren veel minder woningen bouwen en renoveren dan gepland. Door belastingmaatregelen die hen worden opgelegd, hebben woningcorporaties de helft minder geld om te investeren. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen worden hierdoor langer.

De jaarlijkse lastenverzwaring voor woningcorporaties is ongeveer een miljard euro. Volgens Marnix Norder, voorzitter van de vereniging van woningcorporaties Aedes, staat dat bedrag gelijk aan de kosten voor het bouwen van zo’n 67.000 nieuwbouwwoningen. “Zoveel woningen staan er in een stad als Amersfoort. En met deze lastenverzwaring gaan we mogelijk onze eigen doelstellingen niet eens halen”, waarschuwt Norder.

Doelen van woningcorporaties niet gehaald

Woningcorporaties hebben zich als doel gesteld om jaarlijks minimaal 34.000 woningen bij te bouwen. Bovendien moeten alle sociale huurwoningen die woningcorporaties bezitten over drie jaar minimaal energielabel B hebben. “Dat gaat zeker niet lukken”, stelt Norder. Door de verhoogde belasting kunnen corporaties naar verwachting tienduizenden huizen minder bouwen of renoveren dan gepland.

Europees besluit

De belastingverhoging voor woningcorporaties komt voort uit Europese afspraken die ervoor moeten zorgen dat internationale bedrijven evenveel vennootschapsbelasting betalen als andere bedrijven. Voor woningcorporaties wil het kabinet echter geen uitzondering maken.

Huurders en woningzoekenden zijn de dupe

Juist omdat het Kabinet bijbouwen van nieuwbouwwoningen wil stimuleren, valt het pakket van belastingmaatregelen de corporaties rauw op het dak. Volgens Aedes zijn sociale huurders en woningzoekenden bovendien de dupe van de maatregelen. Corporaties moeten ofwel hun bouwplannen bijstellen waardoor wachtlijsten nog langer worden, of moeten de hogere lasten doorberekenen in de huurprijzen. En dat terwijl er volgens de vereniging van woningcorporaties juist gekeken zou moeten worden naar manieren om de huren te verlagen.

Gerelateerd nieuws

Lees ook