Huurdersorganisaties en woningcorporaties tegenover elkaar bij aanpak scheefwonen

bron: Financieel Dagblad

Begin juni overhandigde 23 woningcorporaties een manifest aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. In dit manifest doen zij verschillende voorstellen voor de aanpak van scheefwonen. Huurdersorganisaties reageren nu met een pamflet, waarin zij tegen de voorstellen van de woningcorporaties ingaan.

Manifest Passend Wonen

Het Manifest Passend Wonen is een initiatief van woningcorporaties met betrekking tot het tegengaan van scheefwonen. De toewijzing van een sociale huurwoning wordt gebaseerd op het inkomen en de gezinssituatie van iemand op een bepaald moment. Volgens de woningcorporaties zou er in de loop van de tijd vaker gekeken moeten worden of het inkomen en de gezinssituatie van een persoon nog steeds aansluit bij de woning en huurprijs. Indien dit niet zo is, zou de huur moeten worden verhoogd, vinden de woningcorporaties.

Volgens de woningcorporaties leidt de huidige situatie tot scheefgroei; gezinnen die te krap wonen, gezinnen die te duur wonen of gezinnen die juist te ruim of te goedkoop wonen. De voorstellen in het Manifest Passend Wonen zouden hier volgens hen verandering in moeten gaan brengen.

Pamflet Inbreuk Huurrecht

Als reactie op het manifest van de woningcorporaties komen de huurdersorganisaties nu met een pamflet. Hierin geven zij aan geschrokken te zijn van het manifest omdat 'huurders gedwongen zullen worden om meer huur te betalen of kleiner te gaan wonen. Huurders worden verjaagd uit hun woningen’. De huurdersorganisaties spreken over een aantasting van de rechtszekerheid van huurders. 'De huurder kan in de gehuurde woning blijven wonen zolang de huurder aan de voorwaarden van inkomen en/of gezinssamenstelling voldoet. Het huren van een woning in de sociale sector wordt hierdoor een gunst.'

Volgens Peter Weppner van Federatie Amsterdamse Huurkoepels is het ook nog eens zo dat de voorstellen uit het manifest niets bijdragen aan het oplossen van de problemen op de woningmarkt. Weppner pleit voor het bouwen van meer woningen en de afschaf van de verhuurdersheffing. Ook zouden gemeenten volgens hem grond beschikbaar moeten stellen aan woningcorporaties, tegen lagere bedragen.

Reactie

Annemarie Wienese van woningcorporatie Portaal vindt het pamflet van de huurdersverenigingen erg voorbarig. 'Het manifest is onze visie op de toekomst, ons advies aan de minister. Of en in hoeverre de minister deze visie overneemt en verder uitwerkt is nog lang niet bekend.' Volgens Wienese is het manifest meer een startpunt van een gesprek. 'De essentie van het manifest is dat sociale huurwoningen er zijn voor die mensen die op geen enkele andere manier een passende woning kunnen krijgen.'

Met het beschikbaar stellen van goedkopere grond door gemeenten is Wienese het wel eens. 'De gemeenten die de grond beschikbaar moeten stellen voor die sociale huurwoningen hebben ook een sluitende begroting nodig. Ze zijn dus niet altijd bereid om de grond aan de corporatie ter beschikking te stellen voor een schappelijk bedrag. Daardoor worden de woningen die daar gebouwd worden te duur.'

Gerelateerd nieuws

Lees ook