Passend toewijzen houdt in dat de woningen die woningcorporaties toewijzen aan huurders, moeten passen bij hun inkomen en huishouden. Zo moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat mensen met een laag inkomen terechtkomen in een te dure woning. Per 1 januari 2016 is de wet voor het toewijzen van huurwoningen door corporaties aangepast. Lees hier wat de (nieuwe) regels zijn.

Betaalbare woonruimte voor de doelgroep

De belangrijkste doelgroep van woningcorporaties betreft huishoudens met een lager inkomen. In 2020 gaat het hierbij om inkomens tot € 39.055,-. Volgens de Woningwet is het bouwen, verhuren en beheren van betaalbare woonruimte voor deze doelgroep de kerntaak waar corporaties zich op moeten focussen.

Verplichte toewijzing aan lagere inkomens

Woningcorporaties moeten ieder jaar minstens 80 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen van maximaal € 38.035,-. Maximaal 10 procent mogen ze toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 42.436,- (2020). De overige 10 procent mogen woningcorporaties vrij toewijzen, waarbij ze wel voorrang moeten geven aan huishoudens dringend woonruimte nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege gezondheid, veiligheid, sociale factoren of een noodsituatie.

Passend toewijzen op basis van inkomen

Aan de toewijzingsregels voor woningcorporaties is aan 1 januari 2016 het passend toewijzen van sociale huurwoningen toegevoegd. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan de laagste inkomens. De passendheidsnorm die per 1 januari in de nieuwe Woningwet is toegevoegd, stelt dat elke corporatie aan minimaal 95 procent van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag een woning onder de aftoppingsgrens toe moet wijzen. Zo wordt voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in een te dure woning terechtkomen. De aftoppingsgrens ligt voor 2020 op € 619,01 euro voor huishoudens met één of twee personen en op € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen.

Veelgestelde vragen over passend toewijzen

 • Waarom is passend toewijzen ingevoerd?

  Huurders met de allerlaagste inkomens zijn te vaak aangewezen zijn op een huurwoning die te duur voor ze is. Deze groep huishoudens wordt ‘dure scheefwoners’ genoemd. Daarom heeft de overheid besloten dat huishoudens met de kleinste inkomens recht dienen te hebben op een betaalbare huurwoning.
 • Wanneer kom ik voor passend toewijzen in aanmerking?

  Zodra je in aanmerking komt voor huurtoeslag heb je recht op een huurwoning met een maximale huurprijs die onder de aftoppingsgrens ligt. Lees meer over huurtoeslag.
 • Heeft passend toewijzen invloed op zittende huurders?

  Nee, passend toewijzen geldt alleen voor alle woningzoekenden die na 1 januari 2016 op zoek zijn naar een nieuwe sociale huurwoning en in aanmerking komen voor huurtoeslag.
 • Welke woningen worden passend toegewezen?

  Alle sociale huurwoningen (met een kale huurprijs van maximaal 710,68 euro) moeten passend worden toegewezen door corporaties.
 • Hoe wordt het inkomen van woningzoekenden getoetst?

  Om het (verzamel)inkomen per huishouden te toetsen, mag een corporatie een recente inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst. Deze inkomensverklaring kun je ook zelf bij de Belastingdienst aanvragen en met de woningcorporatie delen. Het inkomen van inwonende kinderen wordt niet bij het verzamelinkomen meegeteld.
 • Hoe zorgen corporaties dat hun woningen passend worden toegewezen?

  Sommige corporaties geven huishoudens met recht op huurtoeslag automatisch voorrang op de goedkoopste woningen. In sommige gevallen verlagen corporaties de huren zodanig dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor de doelgroep. Ook komt het voor dat de corporatie de huur tot de aftoppingsgrens verlaagt wanneer er een woningzoekende met recht op huurtoeslag op de woning reageert.