Kamer behandelt Wet Doorstroming Woningmarkt

bron: Redactie Huurwoningen.nl

Vandaag wordt de Wet Doorstroming Woningmarkt in de Tweede Kamer behandeld. De aanpak van huurders die te veel verdienen voor hun sociale huurwoning is een belangrijk onderdeel van dit wetsvoorstel. Maar over de vraag waar deze zogenaamde ‘scheefwoners’ dan naartoe moeten verhuizen, lijkt nog weinig te zijn nagedacht…

Scheefwoners wordt angst aangejaagd

Veel scheefwoners zijn vorige week wellicht opgeschrikt door berichtgeving over de ‘aanzienlijke huurstijgingen’ die zij zouden kunnen verwachten. Deze woorden komen van de bestuursvoorzitter van een Amsterdamse woningcorporatie. De kerntaak van corporaties is immers ook om lage inkomens goed betaalbare woonruimte te bieden. De realiteit is dat zij met een tekort aan woningen en jarenlange wachtlijsten kampen.

Huurstijgingen van 4 procent plus inflatie?

In het wetsvoorstel dat vandaag in de Tweede Kamer wordt behandeld, kunnen huurders met een inkomen boven de sociale huurgrens (38.950 euro) een maximale huurstijging van vier procent plus inflatie verwachten – en dit drie jaar lang. Dat zou voor vele scheefwoners dus inderdaad een flinke huurverhoging betekenen de komende jaren.

Weinig alternatieven voor scheefwoners

De gedachtegang om scheefwoners door te laten stromen en daarmee wachtlijsten te verminderen is begrijpelijk, maar een goed woonalternatief voor scheefwoners is momenteel bij lange na niet voorhanden. Een koopwoning is – zeker in grote steden als Amsterdam – vaak niet haalbaar en ook het tekort aan middeldure huurwoningen (tussen de 700 en 1000 euro per maand) is een bekend probleem.

Ondanks het feit dat er wel wat meer in het middeldure huursegment geïnvesteerd wordt door beleggers, blijft er een tekort aan gezinswoningen voor deze prijsklasse. Er worden met name kleine appartementen gebouwd in dit segment, allereerst omdat hier een grotere vraag naar is onder starters. Bovendien leveren deze kleinere appartementen voor corporaties meer op.

Stof voor discussie in de Tweede Kamer

Het nieuwe wetsvoorstel wordt vandaag besproken in de Tweede Kamer. Huurwoningen.nl houdt je op de hoogte van het laatste nieuws!

Gerelateerd nieuws

Lees ook