Onderhandelingen over nieuw Sociaal Huurakkoord: lagere huurstijging in sociale sector

bron: Aedes

Als het aan Aedes en de Woonbond ligt zullen de sociale huurprijzen de komende tijd minder hard gaan stijgen. Na maandenlange onderhandelingen zijn de Woonbond en belangenbehartiger van woningcorporaties Aedes dichtbij een nieuw Sociaal Huurakkoord. Vandaag maakten de partijen bekend het op bestuursniveau eens te zijn geworden. Binnenkort moeten de leden van beide partijen nog stemmen over het akkoord.

Lagere huurprijs

Volgens het nieuwe Sociaal Huurakkoord mogen de huurprijzen vanaf juli 2019 niet harder stijgen dan de inflatie (gemiddelde stijging van de consumentenprijzen). Nu mogen de huren nog verhoogd worden met een procent meer dan het inflatiepercentage.

Het nieuwe akkoord bevat nog meer maatregelen die ervoor zorgen dat huurprijzen minder hard stijgen. Zo mag de huurprijs van huurders die in verhouding tot hun huurprijs een relatief laag inkomen hebben niet meer worden verhoogd. Ook krijgen huurders die meer dan de sociale huurgrens (€ 711,68 in 2018) betalen en een inkomensdaling hebben gehad een huurverlaging.

Verduurzaming

Het kabinet wil dat de aankomende jaren veel sociale huurwoningen worden verduurzaamd. Na verduurzaming moet de besparing op de energierekening groter zijn dan de huurverhoging na renovatie. Ook Aedes en de Woonbond beogen dit, maar verwachten hierbij wel hulp van het kabinet. “Er is natuurlijk ook geld nodig om huizen bij te bouwen en sneller te verduurzamen. We doen een beroep op het kabinet om die investeringen mogelijk te maken,” zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder.

Minister Ollongren is blij dat er zicht is op een nieuw Sociaal Huurakkoord: “Het is voor huurders goed nieuws dat er nu afspraken komen die aandacht hebben voor de betaalbaarheid. Ook is het goed dat huurders profiteren van de lagere energierekening die het gevolg is van het energiezuinig maken van huurwoningen.”

Gerelateerd nieuws

Lees ook