Wat verandert er in 2016 voor huurders en woningzoekenden?

bron: Redactie Huurwoningen.nl

Op 1 januari 2016 verandert er weer het een en ander aan wetten en regels met betrekking tot de huurmarkt. Huurwoningen vat samen wat er op dit moment bekend is aan veranderingen voor jou als huurder of woningzoekende!

Betaalbaar woningaanbod voor lagere inkomens

Ben jij op zoek naar een huurwoning en heb je een inkomen dat je recht geeft op huurtoeslag? Dan is er goed nieuws: de prijs van nieuw woningaanbod zal dalen voor woningzoekenden met een laag inkomen.

Passend toewijzen van nieuwe huurwoningen

Vanaf 1 januari zijn woningcorporaties (vanwege de nieuwe wet voor passend toewijzen) verplicht om een betaalbare huurprijs te vragen voor minstens 95 procent van hun woningen. Huishoudens van een of twee personen mogen niet meer dan 586,68 euro gaan betalen, als je huishouden uit drie personen of meer bestaat betaal je maximaal 628,76 euro.

Inkomen boven de inkomensgrens voor huurtoeslag?

Ligt je inkomen hoger dan de inkomensgrens voor huurtoeslag, maar lager dan de inkomensgrens voor sociale huur? Dan mogen woningcorporaties een huurprijs tussen de aftoppingsgrens (586,68 euro of 628,76 euro) en 710,68 euro rekenen.

Grensbedragen voor huurtoeslag gaan omhoog

De manier waarop huurtoeslag berekend wordt blijft hetzelfde als in 2015, alleen de grensbedragen liggen in 2016 iets hoger.

Maximaal toegestaan inkomen

Het maximale inkomen dat je mag hebben om in aanmerking te komen voor huurtoeslag wordt 22.100 euro voor alleenwonenden en 30.000 euro voor meerpersoonshuishoudens. Voor meerpersoonshuishoudens boven de AOW-leeftijd ligt de grens op 30.500 euro.

Maximale huurprijs

Woon je alleen of met zijn tweeën, dan is de maximale huur waarover je huurtoeslag kunt ontvangen 586,68 euro. Bestaat je huishouden uit drie of meer inwoners dan is dit 628,76 euro. Dit bedrag wordt de aftoppingsgrens genoemd.

Kwaliteitskortingsgrens

De kwaliteitskortingsgrens wordt verhoogd naar 409,92 euro. Van het bedrag dat tussen deze grens en de aftoppingsgrens ligt krijg je als huurder 65 procent vergoed in de huurtoeslag.

Toegestane hoeveelheid spaargeld

Heb je een laag inkomen, maar beschik je wel over spaargeld of ander eigen vermogen? Dan kom je niet altijd in aanmerking voor huurtoeslag. De maximaal toegestane hoeveelheid spaargeld ligt in 2016 ruim 3.000 euro hoger dan in 2015: tot een spaarbedrag van 24.437 euro kom je in aanmerking voor huurtoeslag.

Voor huurders boven de AOW-leeftijd geldt vanaf volgend jaar hetzelfde grensbedrag van 24.437 euro. Voorheen kwamen ouderen met een inkomen tussen de 14.000 en 20.000 euro tot een bedrag van zo’n 35.000 spaargeld in aanmerking voor huurtoeslag.

Liberalisatiegrens blijft 710,68 euro

Vanaf een (kale) huurprijs van 710,68 euro valt een huurwoning in de vrije sector. Woningen met een huur die lager is dan dit bedrag worden als sociale huurwoning aangemerkt. Dit betekent dat sociale huurwoningen die opnieuw in de verhuur komen, maximaal 710,68 aan kale huur mogen kosten. Ook is dit bedrag de maximale huurprijs waarbij je in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Overige veranderingen

Naast bovenstaande wijzigingen belooft 2016 een jaar te worden met de nodige vernieuwingen op de huurwoningmarkt. Vorige week stuurde Stef Blok een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarin de doorstroming en het aanbod van huurwoningen aangepakt worden.

Huurprijsverhoging nog onbekend

Een onderdeel van het wetsvoorstel zijn de toegestane huurverhogingen. Minister Blok wil dat de huidige inkomensafhankelijke huurverhoging plaats maakt voor een huursombenadering, maar hiervoor heeft de Tweede Kamer nog geen akkoord gegeven. De toegestane huurprijsverhoging voor volgend jaar is nu dus nog niet bekend.

Tijdelijke contracten

Minister Blok stelt in zijn brief naar de Tweede Kamer ook het invoeren van huurcontracten voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld één of vijf jaar) voor. Ook hiervoor is nog geen Kamerakkoord. De Woonbond heeft al aangegeven fel tegen te zijn op deze plannen, zij vrezen dat verhuurders hierdoor te veel macht krijgen.

Lees meer over het wetsvoorstel van Minister Blok.

Gerelateerd nieuws

Lees ook