Ga je je woning verhuren, dan is het opstellen van het huurcontract één van de belangrijkste zaken. In het huurcontract worden immers afspraken gemaakt met de huurder over de huurtermijn, de huurprijs en de huisregels.

Zit het contract niet goed in elkaar, dan kan dat voor vervelende situaties zorgen. Bovendien moet een huurcontract vanuit de wet aan bepaalde eisen voldoen. 

Modelcontracten 

Een huurcontract opstellen is niet eenvoudig. Er is algemene informatie die in ieder huurcontract terugkomt, maar iedere verhuursituatie is anders. Het huurcontract dient dan ook te worden aangepast op die situatie. Toch hoef je als verhuurder niet zelf aan de slag met wetboeken en regelgeving. Er zijn namelijk verschillende modelcontracten beschikbaar die je als verhuurder als template kunt gebruiken. Daarin zijn zowel algemene zaken opgenomen, als de specifieke zaken die van toepassing zijn op een bepaalde verhuur-vorm. 

We leggen je graag uit welke contracten er zijn en in welke situatie ze worden gebruikt. 

Soorten huurcontracten

Welk huurcontract je kiest, is als eerst afhankelijk van de verhuurtermijn. Je kunt je huurwoning namelijk verhuren met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd of een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. 

Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is er geen einddatum van de verhuurtermijn afgesproken. De huurder mag dus zo lang in de woning verblijven als hij/zij wil en heeft daarnaast recht op huurbescherming. Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is het contract dat het meest voorkomt en is in Nederland de standaard. 

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd 

Bij een huurovereenkomst voor een bepaalde tijd is er wél een einddatum van de verhuurtermijn afgesproken en heeft de huurder geen huurbescherming. Echter kun je als verhuurder niet zomaar een einddatum opnemen in het huurcontract. Je mag je huurwoning namelijk alleen onder bepaalde voorwaarden tijdelijk verhuren. Voor sommige vormen van tijdelijke verhuur heb je zelfs een vergunning nodig. Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan is de einddatum op je huurcontract niet rechtsgeldig. De huurbeschermingsbepalingen uit het gewone huurrecht worden dan niet opzij gezet en de huurder mag volgens de wet voor onbepaalde tijd in je woning blijven. Het is daarom belangrijk om aan alle regels te voldoen en het juiste contract aan je huurder aan te bieden. 

Er zijn een aantal situaties waarin je als verhuurder een tijdelijk contract kunt aanbieden aan je huurder en waarbij de huurder verplicht is de woning te verlaten. We bespreken ze hieronder. 

Tijdelijke verhuur via tussenhuur 

Heb je je woning tijdelijk niet zelf nodig, bijvoorbeeld omdat je naar het buitenland gaat of tijdelijk in een andere woonplaats moet verblijven? Dan is verhuren via tussenhuur een goede oplossing. Bij tussenhuur wordt er een diplomatenclausule, ook wel een ontruimingsbeding genoemd, aan het huurcontract toegevoegd. Met deze clausule wordt de huurder verplicht gesteld om de woning na de verhuurtermijn te verlaten zodat de eigenaar weer in de woning kan. 

Een tussenhuur-contract is volgens de wet alleen geldig als er een begin- en einddatum wordt afgesproken en als de verhuurder na de verhuurtermijn zelf weer in het huis gaat wonen. De verhuurtermijn mag langer zijn dan een jaar en mag, met wederzijds goedkeuren, worden een keer worden “verlengd”. Er moet dan wel een nieuw contract worden opgesteld: de oude dient dus altijd - op tijd - te worden opgezegd. 

Verhuren via de Leegstandwet 

Dit contract is bedoeld voor huiseigenaren met een lang te koop staande woning. Staat een woning lang te koop, dan kan je er als eigenaar voor kiezen om de woning te verhuren totdat er een koper is. Huurders hebben volgens dit contract geen huurbescherming en moeten de woning bij verkoop verlaten. Verhuren via de Leegstandwet mag alleen met een gemeentelijke vergunning en voor een termijn van maximaal 5 jaar. 

Tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige particuliere huurwoningen, max. twee jaar 

Wil je je woning niet langer dan twee jaar aaneengesloten verhuren, dan mag je éénmalig een tijdelijk huurcontract aan je huurder aanbieden. De verhuurtermijn wordt vooraf met de huurder afgesproken en de termijn kan niet worden verlengd, ook niet als je eerst een termijn van één jaar hebt afgesproken. Wil je het contract verlengen, dan wordt dit automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. 

Tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige particuliere huurwoningen, max. vijf jaar 

Wil je een deel van je woning verhuren, bijvoorbeeld een hospita-kamer, dan mag dat met een tijdelijk contract van maximaal vijf jaar. 

Jongerencontract of een contract voor promovendi

Een jongerencontract / promovendi-contract mag alleen worden uitgegeven voor woonruimte die speciaal bedoeld is voor een bepaalde doelgroep: jongeren tussen de 18 en 28 jaar, studenten of promovendi. Wordt het contract opgezegd, dan moet de woning opnieuw beschikbaar worden gesteld aan iemand uit de doelgroep. Een jongerencontract mag voor maximaal 5 jaar worden uitgegeven, met een maximale verlenging van 2 jaar. Een huurder mag dus nooit meer dan 7 jaar in een woning verblijven met een dergelijk contract. 

Huurders die huren onder een jongerencontract hebben huurprijsbescherming. Dat betekent dat de huurprijs niet boven een bepaald bedrag mag uitkomen. Huurders hebben bovendien huurbescherming. 

Dergelijke contracten bestaan ook voor senioren en grote gezinnen, maar bij deze contracten mag er geen einddatum op het contract worden gezet. 

Vakantieverhuur en short stay

De laatste optie voor tijdelijke verhuur is het verhuren onder een short stay- of vakantie-contract. Dit zijn contracten met een duur van enkele dagen tot maximaal 6 maanden. Short stay contracten worden vaak gebruikt voor verhuur aan bijvoorbeeld expats, omdat zij niet langer dan enkele maanden in een stad blijven. Vakantiecontracten zijn eerder bedoeld voor toeristen, bijvoorbeeld via AirBnb. 

Echter zijn er de regels rondom kortdurende verhuurcontracten  Zo is er voor short stay een gemeente vergunning nodig en mag je in de grote steden in Nederland niet meer dan 60 nachten per jaar verhuren aan toeristen.