De Leegstandwet is een regeling die de mogelijkheid biedt om een leegstaande woning tijdelijk te verhuren. Deze regeling kan in veel gevallen een uitkomst bieden. Het voordeel van de Leegstandwet is dat woningen makkelijker en sneller verhuurd kunnen worden dan bij normale verhuur.

Welke woonruimte kan via de Leegstandwet verhuurd worden?

De volgende typen woonruimte kunnen verhuurd worden via de Leegstandwet:

  • Woningen die te koop staan en in het bezit zijn van een particuliere eigenaar;
  • Huurwoningen die te koop staan;
  • Huurwoningen die op lange termijn gesloopt of gerenoveerd gaan worden (in veel gevallen in bezit van een woningcorporatie);
  • Woonruimte in een gebouw dat geen woonbestemming heeft (zoals een school of zorginstelling) en op termijn een andere bestemming krijgt.

Wie moet toestemming geven voor verhuur via de Leegstandwet?

Eigenaren van te koop staande woningen die deze willen verhuren, moeten toestemming hebben van de hypotheekverstrekker. Tijdens de huurperiode kan de eigenaar van de woning geen aanspraak maken op hypotheekrenteaftrek. Dit mag wel weer na afloop van de huurperiode.

Voor verhuur via de Leegstandwet is te allen tijde een vergunning van de gemeente nodig. De precieze voorwaarden voor het verkrijgen van deze Leegstandvergunning verschillen per gemeente. Te koop staande woningen in het bezit van een particuliere eigenaar moeten in ieder geval aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • De woning is nooit bewoond geweest, omdat het bijvoorbeeld nieuwbouw is;
  • In de 10 jaar voordat de woning te koop kwam te staan, is deze voor maximaal 3 jaar geheel of gedeeltelijk verhuurd geweest;
  • In de 12 maanden voor verhuur is de woning geheel of gedeeltelijk bewoond geweest door de eigenaar. Als de woning korter dan 12 maanden in eigendom is, moet de woning vanaf het moment van eigendom door de eigenaar bewoond zijn geweest.

Hoe lang kan maximaal via de Leegstandwet verhuurd worden?

Een woning kan niet voor altijd via de Leegstandwet verhuurd worden. Daarom worden Leegstandwetvergunningen maar voor een maximale periode afgegeven. Voor te koop staande woningen is de maximale verhuurperiode 5 jaar. Voor huurwoningen die op de lijst staan voor sloop of renovatie geldt een maximale periode van 7 jaar en voor gebouwen in afwachting van een andere bestemming 10 jaar. Als de Leegstandvergunning is verlopen, eindigt de tijdelijke huurovereenkomst automatisch. Wanneer de huurder de woning met toestemming van de verhuurder blijft huren ontstaat er een huurovereenkomst op basis van de normale huurbepalingen.

Heeft een huurder recht op huur(prijs)bescherming?

Huurders die via de Leegstandwet huren hebben een veel minder sterke positie dan huurders die normaal huren. De normale huurbeschermingsbepalingen gelden namelijk niet. De verhuurder kan de huur, zonder tussenkomst van een rechter, opzeggen. Wel moet rekening worden gehouden met een opzegtermijn van 1 tot 3 maanden, afhankelijk van het type woonruimte.

Huurders van te koop staande woningen hebben geen recht op huurprijsbescherming. De eigenaar van de woning mag de huurprijs zelf bepalen, zonder rekening te moeten houden met de maximale huurprijs volgens het puntensysteem. Op woningen die op de lijst staan voor sloop of renovatie is het puntensysteem wel gewoon van toepassing.