Wat is huurprijsbescherming?

Huurprijsbescherming is een vorm van huurbescherming voor huurders in de sociale sector. De maatregel zorgt ervoor dat huurders bij aanvang niet te veel betalen voor hun sociale huurwoning en de huurprijs ook niet onredelijk kan worden verhoogd. Welke huurprijs redelijk is, wordt bepaald aan de hand van het woningwaarderingsstelsel, ook wel puntensysteem genoemd.

Voor wie geldt huurprijsbescherming?

Huurprijsbescherming geldt voor huurders van een sociale huurwoning. Dit zijn woningen met een huurprijs lager dan de liberalisatiegrens (€ 808,06 in 2023). Of de huurprijs van een woning onder de liberalisatiegrens valt, wordt eveneens bepaald aan de hand van het puntensysteem.

Hoe werkt het puntensysteem?

Welke huurprijs redelijk is voor een woning, hangt af van een hoop factoren. Denk aan het bouwjaar, de oppervlakte en voorzieningen in een woning. Aan de hand van deze en nog meer zaken kan het puntentotaal worden vastgesteld. Dit puntentotaal bepaalt de maximale huurprijs van een woning. Als de maximale huurprijs van een woning volgens het puntensysteem lager is dan €808,06, dan valt de woning in de categorie ‘sociale huurwoningen’.

Huurcommissie

Huurders kunnen de huurprijs van hun huurwoning zelf toetsen aan het puntensysteem om te zien of de huurprijs die zij betalen redelijk is. Is de huurprijs volgens hen te hoog, dan kunnen zij naar de Huurcommissie. De Huurcommissie doet een herberekening en kan de verhuurder verplicht stellen om de huur te verlagen.

Hebben woningen in de vrije sector ook huurprijsbescherming?

Voor huurwoningen in de vrije sector - huurwoningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens - geldt geen huurprijsbescherming. Dat betekent dat verhuurders zelf de huurprijs mogen bepalen. Huurders kunnen hun huurwoningen de eerste zes maanden nadat zij het huurcontract hebben getekend echter wel laten toetsen bij de Huurcommissie. Blijkt dat de woning volgens het puntensysteem thuishoort in de sociale sector, dan kan de Huurcommissie een lagere huur afdwingen.