Wat is huurprijsbescherming?

Huurprijsbescherming is een maatregel die ervoor zorgt dat huurders niet teveel betalen voor hun sociale huurwoning.

Welke huurprijs voor een huurwoning redelijk is, kan worden getoetst aan de hand van het puntensysteem. Daarnaast bepaalt het puntenstelsel ook hoeveel de huurprijs per jaar maximaal mag stijgen (de huurprijsverhoging). Huurprijsbescherming en het puntensysteem zijn onderdeel van het woningwaarderingsstelsel.

Voor wie geldt huurprijsbescherming?

Huurprijsbescherming geldt voor sociale huurwoningen, dus woningen die in de gereguleerde huursector vallen. Dat zijn woningen met een huurprijs van maximaal €737,14 (2020). De huurprijsgrens van €737,14,- wordt ook wel de liberalisatiegrens genoemd. Of een woning onder de liberalisatiegrens valt, wordt ook bepaald middels het puntenstelsel.

Hoe werkt het puntenstelsel?

Welke huurprijs voor welke woning redelijk is, hangt af van een hoop factoren. Daarom is er de huurprijscheck in het leven geroepen. Door te kijken naar zaken als de oppervlakte, voorzieningen en verwarming kan het puntentotaal worden vastgesteld. Dit puntentotaal bepaalt de maximale huurprijs van een huurwoning. Is de maximale huurprijs volgens het puntentotaal €737,14 of minder, dan valt de woning in de categorie ‘sociale huurwoningen’.

Huurcommissie

Huurders kunnen hun huurwoning zelf toetsen aan het puntenstelsel om te zien of de huurprijs die zij betalen redelijk is. Is de huurprijs volgens hen te hoog, dan kunnen zij naar de huurcommissie. De huurcommissie doet een herberekening en kan de verhuurder verplicht stellen om de huur te verlagen.

Hebben woningen in de vrije sector ook huurprijsbescherming?

Voor huurwoningen in de vrije sector - huurwoningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens - geldt geen huurprijsbescherming. Dat betekent dat verhuurders zelf de huurprijs mogen bepalen. Huurders kunnen hun huurwoningen de eerste zes maanden nadat zij het huurcontract hebben getekend echter wel laten toetsen bij de huurcommissie. Blijkt dat de woning volgens het puntensysteem thuishoort in de sociale huursector, dan kan de huurcommissie een lagere huur afdwingen.