Appartementsrecht geldt voor iedereen die een appartement koopt. Bij het kopen van een appartement koop je eigenlijk een gedeelte van het gebouw. Appartementen bevinden zich tenslotte altijd in gebouwen met meerdere appartementen. Het appartementsrecht houdt in dat de eigenaar van het appartement niet alleen recht heeft op het gebruik van het appartement, maar bovendien recht heeft op gebruik van de gemeenschappelijke onderdelen van het gebouw, bijvoorbeeld de lift, de tuin of het trappenhuis.

Appartementsrecht voor huurders

Wat betekent appartementsrecht dan als het appartement wordt verhuurd? In dit geval ligt het appartementsrecht nog steeds bij de eigenaar van het appartement, in dit geval dus tevens de verhuurder. Door het appartement te verhuren mag de huurder dit recht 'overnemen'. Hij of zij heeft dus ook het recht om gebruik te maken van de gemeenschappelijke voorzieningen in het gebouw. De huurder zal zich echter net als de verhuurder moeten houden aan de afspraken van de VvE. Wanneer de Vereniging van Eigenaars afspraken maakt over onderhoud of renovatie, zullen zowel de huurder als de verhuurder zich aan deze afspraken moeten houden.

Splitsingsakte

Indien een gebouw bestaat uit verschillende appartementen en deze appartementen staan allemaal afzonderlijk ingeschreven bij het Kadaster, dan is het gebouw 'gesplitst'. De reglementen en de tekening van de splitsing zijn vastgelegd in de splitsingsakte. De splitsing heeft automatisch als gevolg dat er een VvE is ontstaan. De splitsingsreglementen beschrijven de rechten en plichten van de eigenaren van de appartementen.

Veelgestelde vragen over het appartementsrecht:

We hebben enkele veelgestelde vragen over appartementsrecht en de bijbehorende antwoorden voor je op een rijtje gezet.

Wat is het appartementsrecht?
Appartementsrecht geeft je het recht om gebruik te maken van het appartement dat je huurt, met daarbij de gemeenschappelijke onderdelen en voorzieningen.

Voor wie geldt het appartementsrecht?
Het appartementsrecht ligt bij een appartement dat wordt verhuurd in de eerste plaats bij de verhuurder. De huurder neemt het recht vervolgens over van de verhuurder.

Wat is een splitsingsakte?
In de splitsingsakte zijn alle reglementen en de tekening van de splitsing van de desbetreffende appartementen vastgelegd.

Wat zijn splitsingsreglementen?
In de splitsingsreglementen staan de rechten en plichten van de eigenaren van de appartementen beschreven.

Wat is een VvE?
VvE staat voor Vereniging van Eigenaars. Binnen de VvE worden afspraken gemaakt over de renovatie, onderhoud en budgetten. De eigenaren van appartementen binnen een woning zijn verplicht lid van een VvE en moeten zich dan ook houden aan de gemaakte afspraken binnen deze VvE.