Het is de laatste jaren geregeld in het nieuws geweest: huurmarkt en liberaliseren. Maar voor veel mensen is het vaak onduidelijk wat liberalisatie van de huurmarkt nu precies inhoudt. In feite komt het erop neer dat er een grens is vastgesteld (€ 752,33) waarboven woningen in de zogenoemde 'vrije markt' vallen en een 'geliberaliseerd huurcontract' hebben.

Geliberaliseerd huurcontract

Huurliberalisatie wil zeggen dat de verhuurder de nodige vrijheid heeft om de huurprijs vast te stellen. Hij hoeft namelijk geen rekening te houden met maximale huurprijzen, het woningwaarderingsstelsel en maximale huurverhoging. De marktwerking functioneert 'vrij', dat is ook waar het woord liberalisatie vandaan komt. Huurliberalisatie is alleen van toepassing op zelfstandige woningen en geldt dus niet bij bijvoorbeeld (studenten)kamers. Je hebt te maken met een geliberaliseerd huurcontract als de huurprijs bij het afsluiten van het huurcontract hoger ligt dan de zogeheten liberalisatiegrens. Sinds 2021 ligt die grens op € 752,33, wat ook de grens is om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Alle huurprijzen boven deze grens vallen dus onder geliberaliseerde huur. Alle huurprijzen die lager zijn, vallen normaliter onder sociale huur.

Wetgeving geliberaliseerde huur

Er zijn enkele regels van toepassing bij geliberaliseerde huur. Behalve dat je niet te maken hebt met maximale huurprijzen en -stijgingen, mag de verhuurder één keer per jaar en zonder meldplicht de huur verhogen. Een huurder kan de Huurcommissie altijd vragen de huurprijs te toetsen in het eerste half jaar vanaf het ingaan van het huurcontract. De Huurcommissie bepaalt aan de hand van het puntensysteem wat de maximale huur van de woning is. Is de huur lager dan de liberalisatiegrens, dan is het huurcontract niet langer geliberaliseerd en zou je bijvoorbeeld wel in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag.

Huurverhoging

Bij een huurverhoging dient de verhuurder met de huurder te overleggen. Regel is dat beide er samen uit moeten komen zonder de hulp in te schakelen van de Huurcommissie. Gaat de huurder niet akkoord met de verhoging, dan kan de verhuurder het huurcontract opzeggen. Indien de huurder niet schriftelijk instemt met de opzegging, dan is het aan de rechter om te bepalen of de huur wordt beëindigd.

Veelgestelde vragen over liberalisatie van de huurmarkt:

We hebben enkele veelgestelde vragen over de liberalisatie van de huurmarkt op een rijtje gezet, met daarbij de antwoorden.

  • Wat betekent liberalisatie?

    De liberalisatie van de huurmarkt houdt in dat verhuurders van woningen met een huur hoger dan € 752,33 zich niet hoeven te houden aan beperkingen als het woningwaarderingsstelsel, de maximale huurverhoging en een maximale huurprijs. Deze woningen behoren tot de vrije sector, in tegenstelling tot woningen onder deze grens, die ook wel 'sociale huurwoningen' worden genoemd.
  • Wat is de liberalisatiegrens?

    De liberalisatiegrens ligt op 752,33 euro. Woningen boven deze grens behoren tot de vrije huursector.
  • Wat zijn vrije sector huurwoningen?

    Huurwoningen in de vrije sector zijn huurwoningen waarvoor geen wettelijke beperkingen gelden als een maximale huurprijs of een maximale huurverhoging.