Huursubsidie is een tegemoetkoming die een huurder kan ontvangen om de lasten te kunnen dragen die het huren van een woning met zich meebrengen. Als je in aanmerking komt voor een huursubsidie ontvang je een bijdrage van de overheid die je kunt gebruiken voor de huurkosten. Huursubsidie staat tegenwoordig beter bekend als huurtoeslag. Deze term wordt sinds 2006 gebruikt.

Wanneer kom je in aanmerking voor een huursubsidie?

De belangrijkste voorwaarden voor het ontvangen van huursubsidie hebben te maken met de huurprijs en het inkomen. De maandelijkse kale huur mag niet hoger zijn dan de liberalisatiegrens (€752,33 in 2021), waardoor de woning in de sociale huursector valt. Daarnaast wordt gekeken naar het inkomen en eventueel eigen vermogen. De precieze voorwaarden voor het ontvangen van huursubsidie kun je vinden op de website van de Belastingdienst.

Hoeveel huurtoeslag kan een huurder ontvangen?

De hoogte van de huurtoeslag die een huurder kan ontvangen hangt af van het inkomen en de hoogte van de huurprijs van de woning. Huurders kunnen een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.