Huursubsidie is hetzelfde als huurtoeslag: tot 2006 werd de term 'huursubsidie' gebruikt, sindsdien spreekt men van 'huurtoeslag'. Dit houdt in: een tegemoetkoming die een huurder kan ontvangen om de lasten te kunnen dragen die het huren van een woning met zich meebrengt.

Indien je in aanmerking komt voor huursubsidie, dan ontvang je een bijdrage die je kunt gebruiken voor de huurkosten. Over het algemeen kom je in aanmerking voor huursubsidie als je huur relatief hoog is en je inkomen laag.

Voorwaarden huursubsidie

De belangrijkste voorwaarden voor het ontvangen van huursubsidie hebben dus te maken met de huurprijs en het inkomen. Ook is een voorwaarde dat de huur valt onder sociale huur. De maandelijkse kale huur mag dan niet hoger uitvallen dan €752,33 (2021). Ben je jonger dan 23 jaar, dan geldt een maximale huurprijs van €4143,02 euro per maand (2018). Vervolgens wordt er gekeken naar de hoogte van je inkomen en je eventuele vermogen. De exacte informatie kun je vinden op de website van de Belastingdienst. Hier kun je ook een proefberekening maken om de hoogte van de huursubsidie te bepalen.

Veelgestelde vragen over huursubsidie:

We hebben enkele vragen die vaak worden gesteld over huursubsidie en de bijbehorende antwoorden voor je op een rijtje gezet.

  • Wanneer kom je in aanmerking voor huursubsidie?

    Huursubsidie geldt alleen voor de sociale sector. Verder hangt het toekennen van subsidie af van het inkomen en de huurprijs.

  • Hoeveel huurtoeslag kan ik ontvangen?

    Ook de hoogte van de huurtoeslag hangt af van het gezinsinkomen en de hoogte van de huurprijs.

  • Geldt huursubsidie alleen voor sociale huur?

    Ja, huursubsidie kan alleen worden toegekend aan huurders die een sociale huurwoning huren.