Huurders die aan bepaalde voorwaarden voldoen, hebben recht op huurtoeslag. Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten voor huishoudens die in verhouding met hun inkomen veel geld kwijt zijn aan hun huur. Huurtoeslag is in principe dus ook bedoeld voor de huishoudens met lage inkomens om ze zo de mogelijkheid te bieden om in een 'normale' huurwoning te kunnen wonen.

Voorwaarden huurtoeslag

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking voor huurtoeslag te komen, zijn:

 • Je bent 18 jaar of ouder

 • Je huur is niet hoger dan €879,66 per maand (of als je jonger bent dan 23 jaar € 454,47 per maand) (2024). Is de huur hoger, dan valt de huur onder een geliberaliseerd huurcontract en gelden andere regels

 • Je voldoet aan de inkomenseisen die gesteld zijn voor het toekennen van huurtoeslag

 • De woning die je huurt, is een zelfstandige woonruimte

De overige voorwaarden vind je op de website van de Belastingdienst. Hier kun je ook een berekening maken om te zien op hoeveel huurtoeslag je recht hebt. Kom je in aanmerking voor huurtoeslag? Dan kun je deze meteen aanvragen bij de Belastingdienst!

Veelgestelde vragen over huurtoeslag:

We hebben enkele vragen die vaak worden gesteld over huurtoeslag en de bijbehorende antwoorden op een rijtje gezet.

 • Wat is huurtoeslag?

  Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten voor huishoudens die in verhouding met hun inkomen te veel geld kwijt zijn aan hun huur.

 • Wie heeft er recht op huurtoeslag?

  Huurders moeten 18 of ouder zijn en in de sociale huursector een zelfstandige woning huren. Afhankelijk van de hoogte van hun inkomen hebben ze recht op huurtoeslag.

 • Welke instantie verleent huurtoeslag?

  De huurtoeslag wordt door de Belastingdienst verleend.

 • Geldt huurtoeslag ook bij vrije sector huurwoningen?

  Nee, huurtoeslag geldt niet voor de vrije of particuliere huursector.

 • Geldt huurtoeslag alleen bij sociale huur?

  Ja, huurtoeslag geldt alleen voor de sociale sector.

 • Is huurtoeslag inkomensafhankelijk?

  Ja, of je in aanmerking komt voor huurtoeslag (en zo ja: hoe hoog deze is) is onder meer afhankelijk van de hoogte van je inkomen.