Leegstandbeheer is een veelgebruikte manier om tijdelijke woonruimte te creëren op de huurwoningmarkt. Maar wat houdt leegstandbeheer in het kader van huurwoningen nu precies in? En welke vormen zijn er?

Leegstandwet

Wanneer een woning leeg staat kan de eigenaar ervoor kiezen om de woning tijdelijk te verhuren via de Leegstandwet. Behalve om woningen kan het bijvoorbeeld ook gaan om voormalige zorginstellingen of bedrijfspanden. Bij verhuur op basis van de Leegstandwet verhuurt de eigenaar de (woon)ruimte voor een periode van minimaal 6 maanden. Ook voor te koop staande woningen is de minimale verhuurtermijn 6 maanden. Lees hier meer over de Leegstandwet.

Is leegstandbeheer hetzelfde als de Leegstandwet? Niet helemaal: tijdelijke verhuur via de Leegstandwet is een vorm van leegstandbeheer. Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet hoeft echter niet via een leegstandbeheerder plaats te vinden. Het is ook mogelijk dat een particuliere woningeigenaar zijn woning tijdelijk te huur aanbiedt – bijvoorbeeld via een verhuurmakelaar.

Antikraak

Een andere vorm van leegstandbeheer is antikraak. Ook hierbij is sprake van de verhuur van leegstaande, voor bewoning geschikte panden. Het verschil is dat de termijn over het algemeen veel korter is dan bij verhuur via de Leegstandwet. Deze vorm van tijdelijk huren is zeer goedkoop voor de huurder, maar brengt ook de nodige onzekerheid met zich mee. De opzegtermijn van de verhuurder is doorgaans zeer kort. Er is dan ook geen sprake van een huurovereenkomst, maar van een bruikleenovereenkomst. Op onze pagina over antikraak lees je meer over deze vorm van tijdelijk huren.

Keurmerk Leegstand Beheer (KLB)

Om de kwaliteit van de woningen te waarborgen die via leegstandbeheer worden verhuurd, is het landelijke Keurmerk Leegstand Beheer (KLB) in het leven geroepen. Het doel van dit keurmerk is om de kwaliteit van leegstandbeheer te optimaliseren en om voor alle partijen zichtbaar te maken welke beheerders betrouwbaar zijn. Het KBL is een onafhankelijk keurmerk en is van toepassing op alle typen leegstaande ruimte die op deze manier worden verhuurd.

Leegstandbeheerders

Een leegstandbeheerder is een instelling die leegstaande panden als woon- of werklocatie verhuurt, meestal namens een vastgoedeigenaar, woningcorporatie of gemeente.

In het geval van woonruimte stelt de leegstandbeheerder een beheerplan op: hierin staan afspraken over onder meer het aantal woningen, de duur van de verhuur en de service waarop de huurders kunnen rekenen.

Nederlandse leegstandbeheerders kunnen zich aansluiten bij de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (de VLBN). Deze vereniging is initiatiefnemer van het hierboven beschreven keurmerk. Beheerders die aangesloten zijn bij de VLBN garanderen zekerheid en kwaliteit voor zowel vastgoedeigenaren als tijdelijke huurders. Bekende partijen zijn bijvoorbeeld Ad Hoc, Camelot en Interveste.

Is er een inkomensgrens voor het huren van een tijdelijke woning via de Leegstandwet?

Voor het huren van een tijdelijke woning via de Leegstandwet geldt de maximale inkomensgrens voor sociale huur. In 2021 is deze per huishouden 40.024 euro op jaarbasis. Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke woonruimte via de Leegstandwet wordt een inkomenstoets verricht door de leegstandbeheerder. Hiervoor mag deze beheerder een inkomensverklaring bij de Belastingdienst opvragen. In enkele gevallen wordt er voor verhuur via de Leegstandwet een uitzondering gemaakt op de inkomensgrens, zodat ook huishoudens met hogere inkomens voor sociale huur in aanmerking komen.

Is er een inkomensgrens voor het tijdelijk huren van een woning via antikraak?

Voor het huren van een antikraakwoning geldt geen maximaal toegestaan inkomen. Een inkomenstoets is niet verplicht en de leegstandbeheerder vraagt geen inkomensverklaring bij de Belastingdienst op.