Binnenkort meer betaalbare huurwoningen voor mensen met huurtoeslag

bron: Rijksoverheid.nl

Goed nieuws voor mensen die recht hebben op huurtoeslag. Minister Blok van Wonen wil namelijk dat zij voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen met een huur lager dan de aftoppingsgrens. Hierdoor moet het voor hen makkelijker worden om een betaalbare huurwoning te vinden.

Steeds vaker een te dure huurwoning

De laatste tijd komt het steeds vaker voor dat mensen met huurtoeslag een te dure woning krijgen toegewezen. Zo is het aantal te dure toewijzingen tussen 2009 en 2013 maar liefst verdrievoudigd, van 11 naar 31 procent. De nieuwe norm bepaalt dat 95 procent van alle woningzoekenden met recht op huurtoeslag een woning toegewezen moet krijgen met een huur tot aan de aftoppingsgrens. Boven deze aftoppingsgrens ontvangen huurders geen of nog maar heel weinig huurtoeslag.

Algemene maatregel van bestuur

De algemene maartregel van bestuur (amvb), waarin de norm is opgenomen, ligt nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Indien de norm wordt aangenomen, hebben de woningcorporaties nog tot 2018 om hieraan te voldoen. Is dit dan nog niet het geval, dan riskeren zij een boete. Alleen wanneer er op zeer korte termijn écht geen betaalbare huurwoning kan worden toegewezen, mogen de corporaties alsnog een duurdere woning aanbieden.

Gerelateerd nieuws

Lees ook