Gluurverhoging fel bestreden

De gluurverhoging: het is nog steeds een omstreden onderwerp. Je weet wel, die verhoging van de huur van sociale huurwoningen voor mensen met een hoger inkomen dan € 43.000. Huurders zijn natuurlijk niet blij met die verhoging, dat spreekt voor zich. Alleen vindt het kabinet deze huurverhoging nodig om het scheefwonen tegen te gaan.

Eén van de hete hangijzers in de discussie, is de toestemming van de regering aan de verhuurders om de inkomensgegevens van hun huurders op te vragen bij de Belastingdienst. Niet een bedrag, maar wel een ja of nee op de vraag of het gezinsinkomen boven de grens van € 43.000 uitkomt. En daar is nu een kink in de kabel gekomen.

Vorige week is namelijk in de Tweede Kamer een debat gevoerd over dit onderwerp. Tijdens dit debat heeft minister Spies de Kamer beloofd dat het inkomen van inwonende kinderen niet meetelt bij het gezinsinkomen. Tenminste, als die jonger zijn dan 23 jaar en het inkomen niet meer is dan € 13.000. Het is op zich een logische aanpassing. Het zou natuurlijk vreemd zijn als de krantenwijk van de tienerzoon meetelt bij het inkomen dat bepaalt of de huur van een woning al dan niet extra verhoogd wordt.

Deze wijziging zorgt ervoor dat eigenlijk alle gegevens die tot nu toe door de Belastingdienst verstrekt zijn niet meer te gebruiken zijn. En dat is lastig, want de extra huurverhoging zou al per 1 juli 2012 doorgevoerd moeten worden. Om die reden had de minister toegestaan dat al vanaf 1 februari de inkomensgegevens opgevraagd konden worden. We zijn inmiddels ruim twee maanden verder. Het is dus maar de vraag of de verhuurders – als alle gegevens opnieuw moeten worden opgevraagd – op tijd klaar zijn voor die verhoging.

Ook interessant is of er dan in deze nieuwe sessie van informatieverstrekking zorgvuldiger omgegaan wordt met de privacy van de huurders. Die zijn tot nu toe niet door de Belastingdienst ingelicht over de verstrekte gegevens, terwijl dat volgens de Wet bescherming persoonsgegevens wel zou moeten.

Gerelateerd nieuws

Lees ook