Heb jij in 2016 recht op huurtoeslag? [INFOGRAPHIC]

bron: Huurwoningen.nl & Huurtoeslagen.nl

Je vroeg het je misschien al af: heb ik in 2016 recht op huurtoeslag of niet (meer)? Je komt er binnen paar minuten achter met onderstaande infographic, die Huurwoningen ontwikkelde in samenwerking met Huurtoeslagen.nl. Als je op een oranje verbodsbord eindigt, dan kom je niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Huurtoeslag: wat verandert er in 2016?

De manier waarop de huurtoeslag in 2016 berekend wordt is hetzelfde als vorig jaar, alleen de grensbedragen voor je maximaal toegestane inkomen en de maximale huurprijs liggen hoger. Ook de toegestane hoeveelheid eigen vermogen of spaargeld is verhoogd. Voor de volledigheid zetten we de voorwaarden en uitzonderingen hieronder nog even op een rijtje.

Aan welke basisvoorwaarden moet ik voldoen?

Huurtoeslag is bedoeld om huren betaalbaar te houden voor huurders met een laag inkomen. Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen moet je daarom aan een aantal basisvoorwaarden voldoen. Dit zijn alle basisvoorwaarden op een rijtje:

 1. Je bent achttien jaar of ouder.
 2. Jij, je eventuele partner en medebewoners staan op jouw eigen woonadres ingeschreven bij de gemeente.
 3. Er staan geen andere personen ingeschreven op jouw woonadres (tenzij je de woning onderverhuurt).
 4. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Hetzelfde geldt voor je eventuele partner en medebewoners.
 5. Je huurt een zelfstandige woonruimte met een eigen woon(slaap)kamer, keuken en toilet.
 6. Je kale huur valt binnen de toegestane grenzen:
- Als je jonger bent dan 23 jaar: de kale huur is niet lager dan € 231,87 of hoger dan € 409,92 per maand.

- Als je ouder bent dan 23, maar jonger dan de AOW-leeftijd: de kale huur is niet lager dan € 231,87 of hoger dan € 710,68 per maand.

- Als je de AOW-leeftijd hebt: de kale huur is niet lager dan € 230,05 of hoger dan € 710,68 per maand.
 1. Je voldoet aan de volgende inkomenseisen
- Alleenstaande: een alleenstaande mag maximaal € 22.100 per jaar verdienen.

- Meerpersoonshuishouden: een meerpersoonshuishouden mag gezamenlijk maximaal € 30.000 per jaar verdienen.
 1. Je vermogen (zoals spaargeld en aandelen) is niet hoger dan € 24.437. Voor een meerpersoonshuishouden geldt dat het gemiddelde vermogen per bewoner niet boven deze grens mag liggen.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen gemaakt voor een aantal bijzondere gevallen. In de volgende situaties kun je recht hebben op huurtoeslag (of op meer huurtoeslag dan normaal).

 1. Je bent jonger dan 18 jaar, maar
- je beide ouders zijn overleden;

- je bent getrouwd of geregistreerd partner (geweest);

- of je hebt een kind.
 1. Je kale huur is hoger dan € 710,68, maar je huishouden bestaat uit acht of meer personen
 2. Iemand binnen je huishouden woont langer dan één jaar buitenhuis, bijvoorbeeld in een verpleeghuis of psychiatrisch ziekenhuis, of in detentie.
 3. Iemand binnen je huishouden wordt thuis verzorgd. Dit kan ook een meerderjarig kind of ouder zijn. Deze persoon telt niet mee voor de huurtoeslag.
 4. Alle leden van je huishouden zijn jonger dan 23 jaar en één persoon is gehandicapt: in dat geval is de maximale huur voor huurtoeslag € 710,68 (in plaats van € 409,92).
 5. Iemand binnen je huishouden is gehandicapt en je woont in een aangepaste woning: het is dan mogelijk om huurtoeslag te krijgen terwijl de huur hoger is dan de toeslaggrens van € 710,68.
 6. Je bent co-ouder. Beide co-ouders kunnen hun kinderen meetellen als medebewoner.
 7. Je hebt een bijzonder inkomen naast je gebruikelijke loon of uitkering: in sommige gevallen hoeft dit inkomen niet meegeteld te worden voor de huurtoeslag.
 8. Je hebt bijzonder vermogen: inkomsten uit dit deel van het vermogen worden niet meegeteld voor de huurtoeslag. (Bij de inkomstenbelasting worden deze ook niet meegeteld als ‘voordeel uit sparen en beleggen’).

Heb jij recht op huurtoeslag?

Twijfel je nog of je recht hebt op huurtoeslag? Doorloop dan onze infographic en kom er binnen een paar minuten achter of je wel of geen recht hebt op huurtoeslag!

Eindig je op een oranje verbodsbord? Dan kom je helaas niet in aanmerking voor huurtoeslag. Kom je wel in aanmerking voor huurtoeslag? Dan kun je de hoeveelheid huurtoeslag waarop je recht hebt berekenen op de website van de Belastingdienst.

Gerelateerd nieuws

Lees ook