Huurder besteedt dertig tot vijftig procent van inkomen aan wonen

bron: waarstaatjegemeente.nl, nu.nl

Huurders in de vrije sector zijn maandelijks 42 procent van hun salaris kwijt aan wonen.Voor mensen met een sociale huurwoning (tot 710 euro) ligt dit percentage iets lager; zij besteden gemiddeld ruim dertig procent van het inkomen aan huur en bijkomende woonlasten.

Dit blijkt uit de Lokale Monitor Wonen die de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Aedes, de Woonbond, G4 en G40 jaarlijks publiceren. Als het gaat om sociale huurwoningen, zijn de cijfers vergelijkbaar voor mensen die huren bij een woningcorporatie en zij die een huis hebben bij een commerciële partij.

Verschillen commerciële sector en woningcorporaties

Voor huurprijzen boven de 710 euro zit er wel een verschil tussen huurwoningen van woningcorporaties en woningen uit de commerciële sector. Waar huurders bij een commerciële partij 42 procent van hun inkomen kwijt zijn, is dit voor mensen die huren bij een woningcorporatie ongeveer 37 procent. Voor huurprijzen boven de 950 euro is het verschil nog groter; bij woningcorporaties gaat veertig procent van het salaris naar wonen, in de commerciële sector is dit zelfs bijna de helft (48%).

Bij de meesten sluit hoogte huur aan bij inkomen

Toch sluiten volgens de Lokale Monitor Wonen de woonlasten van het merendeel van de huurders wel aan bij hun inkomen. Dit geldt voor drie op de vier huurders (72%) van woningcorporaties en voor bijna 63% van de mensen die een huis huren bij een commerciële partij.

Huurders vs. kopers

De Woonbond stelt naar aanleiding van de monitor dat huurders er minder goed vanaf komen dan kopers, omdat huurders na aftrek van hun woonlasten minder te besteden hebben. Het Nibud, dat onderzoek deed naar de koopkracht van huurders en kopers, bevestigt deze conclusie. Dit komt ondere doordat kopers gebruik kunnen maken van fiscale regelingen als hypotheekrenteaftrek, waardoor ze maandelijks netto meer overhouden. Om het verschil kleiner te maken, pleit de Woonbond al enige tijd voor een huurverlaging van 10 procent.

Gerelateerd nieuws

Lees ook