Huurverhoging maakt vooral wonen in de stad duurder

bron: Telegraaf.nl

Vooral steden worden getroffen wanneer er een huurverhoging plaatsvindt. Uit een rapport dat de ING afgelopen maandag heeft gepubliceerd blijkt namelijk dat de gemiddelde huizenprijs er in dat geval sterker stijgt dan in de dorpen. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er in steden relatief weinig koopwoningen staan.

55 procent van woningen is een koopwoning

Gemiddeld is 55 procent van de woningen in Nederlandse steden een koopwoning. In Nijmegen, Delft, Groningen en Maastricht bedraagt dit percentage slechts 40 procent. In Rotterdam en Amsterdam ligt dit percentage zelfs nog lager. In dorpen en kleinere steden bevinden zich daarentegen juist relatief veel koopwoningen. Vooral het wonen in de stad wordt dus een stuk duurder wanneer de huurprijzen omhoog gaan.

Relatief veel scheefwoners

Naast het hoge percentage huurwoningen is er nog een oorzaak voor het feit dat vooral de steden worden getroffen: het grote aantal scheefwoners. Uit het ING-rapport komt naar voren dat de extra huurverhogingen voor huishoudens met een hoog inkomen vaker in de grote steden worden toegepast. Hierdoor wordt het voor huishoudens met een hoger inkomen aantrekkelijker om te kopen dan om te huren. De overheid probeert met de inkomensafhankelijke huurverhoging meer woonruimte te creëren voor huishoudens met een laag inkomen.

Gerelateerd nieuws

Lees ook