Middeldure huurwoningen prioriteit voor Tweede Kamer

bron: Aedes, Woonbond

Het tekort aan middeldure huurwoningen zou volgens veel Tweede Kamerleden meer aandacht moeten krijgen. Dat kwam deze week naar voren tijdens het kamerdebat over de Staat van de Volkshuisvesting, het rapport waarin de Kamer jaarlijks de ontwikkeling van de woningmarkt en het functioneren van woningcorporaties bespreekt. Ook de betaalbaarheid van huurwoningen voor de lagere inkomens is een aandachtspunt voor de Kamer.

‘Minister onderschat urgentie’

Met name de PvdA maakt zich zorgen over een dreigende woningnood in de middensector en vindt dat minister Blok (Wonen) te weinig actie onderneemt. “Het idee dat de vrije markt het woningtekort wel zal corrigeren, zoals liberalen geloven, is een illusie. Zonder direct ingrijpen vanuit de overheid verandert er te weinig,” waarschuwt PvdA-Kamerlid Albert de Vries. “Minister Blok moet de urgentie van het probleem inzien en met maatregelen komen om een nieuwe woningnood te voorkomen.”

Stimuleren bouw

Een manier om de dreigende woningnood tegen te gaan is volgens De Vries het aanjagen van de bouw van huurwoningen, bijvoorbeeld door middel van tijdelijke stimuleringsmaatregelen. Daarbij zou de PvdA graag zien dat de minister afspraken maakt met gemeenten om tegen een redelijke prijs bouwgrond beschikbaar te stellen. Eind 2015 werd al een plan gepresenteerd om op korte termijn zo’n 100.000 betaalbare huurwoningen te realiseren, maar De Vries vindt dat hier te weinig mee is gedaan.

Zorgen over betaalbaarheid

Ook de betaalbaarheid van huurwoningen, met name die voor de lagere inkomens, baart veel partijen zorgen. De PvdA stelt voor om een huurdaling mogelijk te maken wanneer iemand met een inkomensdaling te maken krijgt. Ook andere partijen, waaronder het CDA, maken zich zorgen over de betaalbaarheid. Minister Blok ging niet inhoudelijk in op het PvdA-voorstel, maar gaf wel toe dat er de afgelopen jaren te weinig betaalbare huurwoningen voor de laagste inkomens zijn gebouwd. Hoe hij dit gaat aanpakken is op dit moment niet duidelijk, maar de minister beloofde hier binnenkort op terug te komen.

Gerelateerd nieuws

Lees ook