Op de zaken vooruit lopen bij huurverhoging!

Verhuurders en Belastingdienst lopen behoorlijk op de zaken vooruit, vindt de Woonbond. Eerder deze maand schreven we al over de extra huurverhoging van 5%, die het kabinet voorstelt. Niet voor alle huurders, alleen voor de huurders met een inkomen van meer dan € 43.000. Dat voorstel van het kabinet ligt nog bij de Tweede Kamer, en moet bij goedkeuring daar natuurlijk ook nog door de Eerste Kamer.

Terwijl de behandeling dus nog niet afgerond is, vragen verhuurders al inkomensindicaties op bij de Belastingdienst. En erger nog – de Belastingdienst geeft die indicaties ook al af. Daar zit niet alleen de Woonbond mee, ook het College Bescherming Persoonsgegevens heeft er moeite mee.

De Woonbond en vakcentrale FNV hebben samen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over deze voorgestelde huurverhoging. De Woonbond natuurlijk als voorvechter van de belangen van hurend Nederland, het FNV vanwege de ernstige gevolgen voor de koopkracht van zo’n 300.000 tot 400.000 huishoudens.

De normale huurverhoging, voor alle huurders, mag maximaal 2,3%. Dat is niets bijzonders, ligt in lijn met de inflatie. Met 5% extra er bovenop komt de huurverhoging voor de huishoudens met een inkomen boven de € 43.000 op 7,3%. Het is niet alsof we het hier hebben over echt hoge inkomens. Een modaal inkomen, aangevuld met een klein tweede inkomen, overschrijdt de genoemde grens al snel.

FNV en Woonbond maken zich ernstige zorgen, en pleiten voor een integrale aanpak van de woningmarkt – iets wat tot nu toe nog steeds niet gebeurt.

Gerelateerd nieuws

Lees ook