Wordt huurtoeslag uitgekleed?

Minister Donner (Wonen) heeft een wetsvoorstel ingediend, om de huurtoeslag flexibeler te kunnen inzetten. Dat wil hij doen door de kwaliteitskortingspercentages te flexibiliseren. Wat houdt dat in? Op dit moment wordt de huurtoeslag als volgt bepaald: er is een kwaliteitskortingsgrens, die staat momenteel op € 361,66. Van de huur daarboven wordt 75% van de huur gesubsidieerd. Daarnaast krijgen bepaalde groepen nog 50% van het bedrag boven de aftoppingsgrens (€517,64 voor één- en tweepersoonshuishoudens, € 554,76 voor meerpersoonshuishoudens) als toeslag.

Het idee van minister Donner is nu, om de kwaliteitskorting flexibel te maken. Die zou zonder wetswijziging moeten kunnen worden aangepast, vindt de minister. Zo kan er zonder tegenwerking flink bespaard worden op de huurtoeslag, als de regering dat wil. Daardoor zouden huishoudens met een laag inkomen geprikkeld worden om een goedkopere woning te zoeken.

De Woonbond is duidelijk tegen dit voorstel, en heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De gevolgen voor gezinnen in lage inkomenscategorieën met een wat hogere huur, zijn erg groot. En als die nou nog gemakkelijk aan een goedkopere huurwoning konden komen… maar dat is niet het geval.

Netto betalen juist degenen huurders met huurtoeslag in de wat hogere huurcategorieën al erg veel. We noemen dat de netto-huurquote. Die komt voor huishoudens die huren boven die aftoppingsgrens soms uit tussen de 35 en 50%, wat erg veel is. Een netto-huurquote van 50% betekent dat de helft van het netto inkomen aan de huur uitgegeven wordt.

Bovendien klopt het in de ogen van de Woonbond niet, dat de minister steeds wil sleutelen aan de huurtoeslag. Budgettair komt het met de huurtoeslag niet altijd uit naar verwachting, en dan vindt de minister het nodig om daar iets aan te doen. Daarbij is sprake van ongelijke behandeling: als de fiscale aftrek van hypotheekrente voor de overheid tegenvalt, wordt er ook niet meteen gesleuteld aan de hypotheekrenteaftrek.

Gerelateerd nieuws

Lees ook