Daling in huurprijzen zet door

Vorig jaar werd merkten wij al op dat de prijzen van huurwoningen lijken te dalen. Nu blijkt uit de cijfers van een woningbemiddelaar dat deze trend zich ook in 2010 voortzet. De gemiddelde huurprijs van huurwoningen is met 11,3% gedaald. Zo bedroeg in het eerste kwartaal van 2009 de gemiddelde prijs van een huurwoning € 787, nu een jaar later is dit € 698.

Als je de gemiddelde huurprijs vergelijkt met de verschillende huursegmenten, dan zien we dat de gemiddelde huurprijs veel meer daalt dan de afzonderlijke segmenten. Zo is de huurprijs voor het segment huurwoningen tot € 800 slechts met 1.7% gedaald. De daling in het duurdere segment (huurprijzen vanaf € 800) is met 7.9% gedaald. Het verschil in de sterkte in daling komt omdat er een verschuiving gaande is van het duurdere huursegment naar het goedkopere.

Ook blijkt uit dit onderzoek dat de huurwoningen in Amsterdam het duurst zijn en op een gemiddelde huurprijs van € 1180 uitkomen. Dit in schril contrast met de goedkoopste stad om te wonen: Zwolle. De gemiddelde huurprijs in Zwolle bedraagt € 430.

Gerelateerd nieuws

Lees ook