Een nieuw puntensysteem bij het zoeken van een sociale huurwoning?

Vijftien gemeenten en veertien corporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland werken samen aan een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen. Met het voorstel willen de gemeenten de woningzoekende helpen die nu door een korte inschrijftijd achteraan moet sluiten.

Hoe werkt het nieuwe systeem?

In het huidige systeem komen woningzoekenden die snel een woning nodig hebben nogal eens in de knel omdat ze nog maar kort op een lange wachtlijst staan. Het nieuwe systeem houdt niet alleen rekening met de inschrijftijd maar ook met specifieke omstandigheden en hoe actief er gezocht wordt.

Het systeem werkt met punten; wachtpunten, zoekpunten en situatiepunten. De wachtpunten worden met 1 punt per jaar opgebouwd. De zoekpunten worden opgebouwd wanneer je actief op zoek bent; 4 keer per maand reageren op een woning levert je 1 punt op. De punten kunnen ook afnemen wanneer niet actief gezocht wordt. Situatiepunten worden gegeven onder drie omstandigheden; een relatiebreuk met kinderen, gezinnen met kinderen die bij een ander huishouden inwonen of problematisch thuiswonende jongeren. Wethouder Laurens Ivens is blij met de ontwikkeling. “Zo kunnen we ervoor zorgen dat de sociale huurwoningen vaker terecht komen bij de mensen die de woning het hardst nodig hebben.” aldus Wethouder Laurens Ivens, voorzitter van het bestuurlijk overleg van de regio Amsterdam.

Het nieuwe systeem is een toevoeging op het huidige systeem. De toetsing op inkomen en gezinsgrootte verandert niet en sommige doelgroepen zullen voorrang blijven krijgen. Denk aan ouderen en grote gezinnen. Het nieuwe systeem zal de woningzoekende opvangen die niet in aanmerking komt voor urgentie maar wel snel een woning nodig heeft.

Betrokkenheid van de inwoners

De afgelopen weken werden inwoners van de regio’s betrokken bij het voorstel door een regionale enquête, discussieavonden en bijeenkomsten. Vanaf 2 juni kunnen inwoners reactie geven op het voorstel, eind 2020 wordt het besluit genomen over het voorstel door de vijftien gemeenteraden. Of meer regio’s het nieuwe systeem zullen overwegen moet worden afgewacht.

Gerelateerd nieuws

Lees ook