Geen verdere toename dure scheefhuurders

bron: CBS

Het aantal huishoudens met een te hoge huur in verhouding tot het salaris, loopt sinds 2015 niet verder op. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In dat jaar telde Nederland 370.000 huishoudens die duur scheefwoonden. In totaal werd er zo’n 1.1 miljard euro aan huurtoeslag aan hen uitgekeerd.

Duur scheefwonen

We spreken van duur scheefwonen op het moment dat een huishouden wel recht heeft op huurtoeslag omdat het inkomen onder de inkomensgrens van huurtoeslag valt, maar de prijs van de huur boven de zogenoemde aftoppingsgrens uitkomt. De huurprijs boven deze grens wordt voor maar 40% vergoed door de huurtoeslag. Een huurder betaalt op basis van zijn inkomen dus een relatief hoog huurbedrag uit eigen zak.

Minder besteedbaar inkomen

Na aftrek van alle woonlasten, houden huishoudens die duur scheefwonen gemiddeld minder over dan huishoudens met een passende huurwoning. In 2015 lag het inkomen van mensen met een passende huurwoning lager, maar hun besteedbare ruimte was groter. Gemiddeld hielden de huishoudens met een te hoge huur na aftrek van alle woonlasten drie procent minder over dan huishoudens met een passende huur. Alleenstaande dure scheefwoners zijn het minst gunstig uit. Zij zijn gemiddeld het meeste kwijt aan huurlasten in verhouding tot het inkomen.

Groei sinds 2006

Het aantal dure scheefwoners groeide sinds 2006 vrijwel ieder jaar. Van iedereen die huurtoeslag ontving, werd in dat jaar slechts 9% uitgekeerd aan dure scheefwoners. In 2014 liep dit op tot ruim 28%. In 2015 daalde het percentage naar 27%.

Wel stegen de totale kosten van de huurtoeslag, van 2,8 miljard in 2014 tot 3,1 miljard het jaar daarna. Dit komt onder andere doordat meer huishoudens recht kregen op huurtoeslag. Ook stegen de huurprijzen van sociale huurwoningen, waardoor het bedrag per huishouden steeg.

Gerelateerd nieuws

Lees ook