Goed nieuws: meer nieuwbouwvergunningen verleend in eerste kwartaal 2021

bron: https://www.vastgoedactueel.nl/ruim-15-meer-nieuwbouwvergunningen-in-eerste-kwartaal/

In de eerste drie maanden van 2021 werd voor ruim 18.000 woningen een nieuwbouwvergunning afgegeven. Uit de kwartaalcijfers bouw van het CBS blijkt dat dit ruim 15% meer is dan in 2020. De vergunde nieuwbouwwoningen zijn een vroegtijdige indicator voor het aantal woningen dat in de toekomst opgeleverd zal worden. De doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is gemiddeld twee jaar.

Een stijgende lijn

Volgens hoogleraar Peter Boelhouwer is het verlenen van meer vergunningen positief en noodzakelijk, aangezien we twee minder jaren achter de rug hebben. "De daling lijkt eruit, we zitten in een stijgende lijn. Dit jaar komen we weer op het niveau van twee jaar geleden", aldus de hoogleraar woningmarkt.

Hij attendeert ons er wel op: we zijn er nog niet. “Als we deze kwartalen doortrekken, zitten we op iets meer dan 70.000 woningen voor het hele jaar. Er zijn er meer nodig. De daling is stopgezet, maar er zijn meer vergunningen nodig voor we op het niveau zijn dat de Tweede Kamer wil."

Minister van de woningmarkt

Eén ding waar alle politieke partijen het samen over eens zijn is dat er een afzonderlijke minister moet komen die zich specialiseert in de woningmarkt. Het is aan deze minister om het woningtekort op te lossen.

Volgens hoogleraar Boelhouwer zijn we er met deze ene ministerspost nog niet. "Het gaat niet alleen om de vergunningen en het bouwen, je moet ook ruimte claimen. Er zou ook een minister van ruimtelijke ordening moeten komen."

Gerelateerd nieuws

Lees ook