Huurverhoging scheefwoners bijna een feit

bron: Nu.nl

Vandaag wordt er in de Eerste Kamer gestemd over het Woonakkoord van minister Stef Blok. Zoals het er nu naar uitziet, zal de minister zonder grote problemen zijn pakket aan maatregelen door de Kamer kunnen loodsen. Onderdeel van zijn plannen is de inkomensafhankelijke huurverhoging. Bijna 80% van de woningcorporaties heeft inmiddels toegezegd de verhoging door te zullen voeren om zo uit de financiële problemen te blijven. Dit bleek uit onderzoek van de NOS.

Woningcorporaties verhogen huur

De inkomensafhankelijke huurverhoging kan oplopen tot 6,5% voor huurders met een inkomen boven de 43.000 euro. De woningcorporaties zullen de opbrengsten van de huurverhoging vooral gebruiken om de geplande verhuurdersheffing op te kunnen hoesten. 10% van de corporaties zegt geen heil te zien in de huurverhoging. De huurverhoging is vooral bedoeld om scheefwoners ertoe te bewegen de sociale huur te verlaten en zo ruimte te laten voor huishoudens met lagere inkomens.

Gerelateerd nieuws

Lees ook