Meer huurders wonen te duur

bron: CBS.nl

Het aantal huurders dat een te hoge huur betaalt ten opzichte van het inkomen, is behoorlijk gestegen. Het aantal dat te weinig huur betaalt, liep juist flink terug. Dit meldt het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) in het vandaag uitgekomen Woononderzoek Nederland.

Dure en goedkope scheefwoners

Bij scheefwonen wordt vaak gerefereerd aan huurders die in een te goedkope (sociale) huurwoning wonen, de zogenaamde ‘goedkope scheefwoners’. Er is echter ook een grote groep huishoudens die op basis van hun inkomen juist te veel huur betalen, zij worden ‘dure scheefwoners’ genoemd. Deze laatste groep is flink gegroeid.

18 procent woont te duur

Het aantal dure scheefwoners met relatief te hoge maandelijkse huurlasten, is de afgelopen zes jaar flink gestegen. Dit percentage lag in 2009 nog op 8,1 procent, in 2012 op 13,1 procent en in 2015 op 18,3 procent. Met andere woorden: vorig jaar woonde bijna een vijfde van de 2,9 miljoen huurders in Nederland in een te dure huurwoning.

Het percentage goedkope scheefwoners is de afgelopen jaren juist flink gedaald: waar in 2009 nog 27,6 procent van de huurders in een te goedkoop huurhuis woonde, gaat dit percentage in 2015 met 18 procent gelijk op met dat van dure scheefwoners.

Stijgende woonlasten

Met woonlasten die 39 procent van het besteedbaar inkomen bedragen, zijn huurders in verhouding meer kwijt aan woonlasten dan de gemiddelde Nederlander. Landelijk gezien bedragen deze lasten een derde van het inkomen. Met een gemiddelde van 654 euro per maand aan huur en bijkomende woonlasten betaalt de Nederlandse huurder 100 euro per maand meer dan in 2009. Deze stijging zit vooral in een hogere huurprijs; de bijkomende lasten zijn iets gedaald.

Huiseigenaren hebben met 28 procent de laagste woonlasten: zij waren vorig jaar gemiddeld 894 euro kwijt aan woonlasten. Dit is 75 euro minder dan in 2012 en 26 euro minder dan in 2009. Dit komt door een daling van zowel de hypotheek- en verzekeringslasten als de gemeentelijke belastingen.

Duurste provincies

Huurders wonen het duurst in de provincies Utrecht (gemiddeld 693 euro per maand), Noord-Holland (679 euro) en Zuid-Holland (659 euro). Met een gemiddelde huur van 578 euro per maand is Friesland de goedkoopste provinci

Gerelateerd nieuws

Lees ook