Mogelijk gezamenlijke wachtlijst sociale huurwoningen grote Randstadsteden

bron: Volkskrant

In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zijn de wachttijden voor een sociale huurwoning bovengemiddeld lang. In de hoofdstad kan de wachttijd zelfs oplopen tot 14 (!) jaar. Wil je verhuizen naar een andere stad, bijvoorbeeld vanwege een nieuwe baan, dan moet je je daar opnieuw inschrijven. Daarom gaan de vier grote steden nu onderzoeken of het mogelijk is om een gezamenlijke wachtlijst voor sociale huurwoningen in het leven te roepen.

Wachten

Woningzoekenden die ingeschreven staan voor sociale huurwoningen in een grote stad krijgen hooguit woningen uit aangrenzende gemeenten aangeboden. Je kunt je in meerdere steden tegelijk inschrijven, maar dan moet je voor iedere inschrijving los betalen. Een gezamenlijke wachtlijst voor de vier grootste steden van Nederland zou dus meer keuzevrijheid geven aan huurders die mogelijk ook ergens anders willen wonen of moeten verhuizen.

Goed idee?

Amsterdam is enthousiast over het idee van een gezamenlijke wachtlijst, maar de hoofdstad heeft dan ook het grootste tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Utrecht vindt het ook een goed idee, maar oppert wel dat er dan een systeem moet komen waarbij huidige bewoners voorrangspunten krijgen. Den Haag benadrukt dat alleen een gezamenlijke wachtlijst niet de oplossing is, maar dat er ook goedkope sociale huurwoningen bijgebouwd moeten worden. Rotterdam is wat terughoudend en wil graag eerst een onderlinge uitwisseling tussen Rotterdam en Den Haag onderzoeken. De Woonbond en Aedes zijn enthousiast over het idee van de gezamenlijke wachtlijst; zij pleiten al langer voor een landelijk inschrijfsysteem.

Gerelateerd nieuws

Lees ook