Prinsjesdag 2023: Veranderingen voor de woningmarkt

Inmiddels is het alweer een tijdje geleden, maar op de derde dinsdag van september vond Prinsjesdag plaats. Op Prinsjesdag onthult de Nederlandse regering haar plannen voor het komende jaar. Met als doel om de woningmarkt toegankelijker en betaalbaarder te maken voor iedereen, heeft het kabinet een reeks maatregelen aangekondigd om de huurmarkt te ondersteunen en de nieuwbouw te stimuleren. In dit artikel lichten we alle maatregelen met betrekking tot de woningmarkt voor je toe.

Meer geld voor huishoudens met een laag inkomen

Om de koopkracht van huishoudens met lage inkomens te verbeteren, zal de huurtoeslag vanaf januari 2024 omhoog gaan met gemiddeld €30 per maand. Het kabinet wil hier jaarlijks 750 miljoen euro voor vrijmaken. De stijging moet 1,5 miljoen huishoudens met een laag inkomen extra steun bieden. De verhoging geldt dus niet voor iedereen die huurtoeslag krijgt en het bedrag van de stijging varieert.

Hiernaast wordt er extra geld vrijgemaakt voor investeringen in betaalbare woningen. Het kabinet zet zich in voor de bouw van 981.000 woningen tot en met 2030. Twee derde hiervan moet betaalbaar zijn voor mensen met een laag- of middeninkomen.

Extra financiering en Woondeals betaalbare nieuwbouwwoningen

Voor investeringen in de bouw van betaalbare nieuwbouwwoningen is er extra financiering beschikbaar via de Startbouwimpuls. De Startbouwimpuls is een subsidie vanuit de overheid bedoeld voor nieuwbouwprojecten, die door economische omstandigheden niet rond kunnen komen. In eerste instantie was het budget voor de Startbouwimpuls €250 miljoen, maar dit wordt verhoogd naar €300 miljoen. Dit geld zal worden ingezet om projecten die vast dreigen te lopen weer op gang te brengen.

Naast de Startbouwimpuls bestaat er ook de Woningbouwimpuls. De Woningbouwimpuls is bedoeld voor het versnellen van de woningbouw. Hierbij is er ook aandacht voor het bouwen van betaalbare woningen. Gemeenten kunnen een bijdrage ontvangen om hier aan mee te werken. De Woningbouwimpuls is opgedeeld in rondes. Elke ronde kunnen gemeenten projecten indienen om in aanmerking te komen voor de bijdrage. Zij kunnen zich vanaf 18 december 2023 inschrijven voor de zesde ronde, ook wel tranche genoemd.

Ook wil de overheid de woningbouw blijven versnellen door te kijken naar nieuwe locaties die geschikt zijn voor grootschalige woningbouw. Om de woningbouw te versnellen zal de overheid en gemeenten blijven samenwerken aan de uitvoering van de Woondeals. In de Woondeals zijn afspraken gemaakt over het aantal woningen die gebouwd moeten worden, de locaties en voor wie er gebouwd moet worden. Het streven is dat er ongeveer 900.000 extra woningen voor 2030 worden gebouwd. Hiervan moet twee derde betaalbaar zijn voor middeninkomens. In totaal werken er 35 regio's mee aan deze afspraken.

Isolatie

Een ander belangrijk onderwerp is de verduurzaming van woningen voor kwetsbare huishoudens. Er wordt € 425 miljoen vrijgemaakt om woningen te isoleren en de energierekeningen te verlagen. Gemeenten met veel kwetsbare woningeigenaren zullen extra financiële middelen ontvangen, met name in stedelijke focusgebieden en grensregio's. Al deze investeringen maken deel uit van de inspanningen van de Nederlandse overheid om de woningmarkt te verbeteren en meer mensen toegang te bieden tot betaalbare en energiezuinige woningen.

Altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op de huurmarkt? Volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn!

Gerelateerd nieuws

Lees ook