Woningtekort bedreigt economie en innovatievermogen grote steden

bron: FD.nl

Het tekort aan betaalbare huurwoningen in grote steden als Amsterdam, Den Haag en Utrecht is nijpend. Zelfs zodanig, dat het inmiddels de economische kracht en het innovatief vermogen van deze steden bedreigt. Syntrus Achmea en andere bedrijven willen hier verandering in brengen.

Geen woningen voor ‘economische motor’ van de stad

Werkende jongeren kunnen door het gebrek aan middeldure huurwoningen geen geschikte woonruimte vinden in de stad. En dit terwijl juist deze jonge werkenden van essentieel belang zijn voor de stedelijke economie. Dat constateert Henk Jagersma, directievoorzitter van de grootste woningbelegger van het land, Syntrus Achmea Real Estate & Finance (30.000 woningen).

Betaalbare huurwoningen zijn onmisbaar voor deze jongeren, die vaak nog niet in aanmerking komen voor een hypotheek of zelf nog niet vast willen zitten aan een koopwoning. Als ze niet terecht kunnen in de stad, is voor hen de keuze snel gemaakt om naar een andere stad of zelfs het buitenland te verhuizen.

Betere doorstroom vanuit sociale sector

Met name Amsterdam, Den Haag en Utrecht zullen flink moeten gaan investeren in de bouw van middeldure huurwoningen. Op die manier zullen jongeren eerder in de stad blijven wonen en daarnaast wordt de doorstroom van huurders uit de sociale sector gestimuleerd. Het tekort aan sociale huurwoningen in de grote steden kan hiermee worden verzacht. En dat is hard nodig: de wachtlijst in Amsterdam bedraagt hiervoor inmiddels 12 jaar.

Amsterdamse Wallen als eerste ontwikkellocatie

Belegger Syntrus Achmea heeft de gemeente Amsterdam onlangs bereid gevonden om panden in gebied van de Wallen toe te wijzen voor huurwoningen. Daarbij neemt de belegger genoegen met een lager rendement: er mogen geen maximale huurprijzen gevraagd worden. In ruil voor dit lagere rendement krijgt Syntrus Achmea naast de Wallen meerdere ontwikkellocaties in de stad waar zij middeldure huurwoningen kunnen gaan ontwikkelen.

Ook voor Amsterdam is dit een interessante deal, aangezien de gemeente veel geld heeft uitgegeven om criminaliteit in het Wallengebied terug te brengen. Zodra Amsterdam de panden op de open markt zou brengen, loert het gevaar dat deze weer aan criminele partijen verkocht worden - met alle ellende van dien. Met de verkoop aan Syntrus Achmea wordt ook voorkomen dat de panden terechtkomen bij kapitaalkrachtige buitenlanders die er vervolgens slechts enkele dagen per jaar wonen.

Worden gemeenten eindelijk wakker geschud?

Het tekort aan betaalbare huurwoningen is ontstaan doordat gemeenten hun grond jarenlang liever verkochten aan de koopwoningsector: de opbrengsten hiervan zijn voor gemeenten namelijk hoger dan bij huurwoningen.

Gelukkig zijn niet alleen beleggers als Syntrus Achmea voornemens om meer middeldure huurwoningen toe te voegen, ook [vanuit het buitenland is er veel interesse om te investeren in de Nederlandse huurwoningmarkt](http://vanuit het buitenland is er veel interesse om te investeren in de Nederlandse huurwoningmarkt). Gemeenten van de grote steden moeten uiteraard wel bereid zijn mee te werken. Hopelijk worden zij eindelijk wakker geschud nu hun economie en innovatiekracht in het gedrang lijken te komen door het vertrek van werkende jongeren.

Gerelateerd nieuws

Lees ook